:

Var kan man göra samhällstjänst?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Var kan man göra samhällstjänst?
  2. Hur är det med samhällstjänst?
  3. Vad är syftet med samhällstjänst?
  4. Vad innebär det att bli dömd till samhällstjänst?
  5. Hur länge står samhällstjänst i registret?
  6. Hur gammal måste man vara för att få samhällstjänst?

Var kan man göra samhällstjänst?

Samhällstjänst utförs: vid ideella föreningar eller organisationer, alternativt i kommunal eller annan offentlig verksamhet. Frivården beslutar om lämplig arbetsplats för samhällstjänst men den dömde har möjlighet komma med önskemål om egna förslag. under timmar, enligt specifikation i dom.

Hur är det med samhällstjänst?

Samhällstjänst innebär att du ska göra ett samhällsnyttigt och oavlönat arbete på din fritid. Samhällstjänst kan komplettera en dom till skyddstillsyn eller villkorlig dom. Inom 4-8 veckor efter din dom kallas du till ditt frivårdskontor. Där träffar du din kontaktperson, en av kriminalvårdens handläggare.

Vad är syftet med samhällstjänst?

Samhällstjänst introducerades som en föreskrift vid skyddstillsyn med det grundläggande syftet att minska användningen av fängelsestraff med dess skadliga följder, framförallt för unga lagöverträdare. Samhällstjänst innebär att man döms till att utföra ett oavlönat arbete på sin fritid, lägst 40 och högst 240 timmar.

Vad innebär det att bli dömd till samhällstjänst?

Samhällstjänst är i svensk rätt en brottspåföljd som innebär att den dömde får en villkorlig dom om denne går med på att utföra oavlönat samhällsnyttigt arbete i stället för att sitta i fängelse. Det utdömda arbetet varierar mellan timmar.

Hur länge står samhällstjänst i registret?

Den längsta tid en uppgift finns kvar i belastningsregistret är 20 år, med undantag för att fängelsedomar gallras senast 20 år efter frigivning och överlämnade till rättspsykiatrisk vård gallras senast 20 år efter utskrivningen (18§ och 17§).

Hur gammal måste man vara för att få samhällstjänst?

Mildare straff för unga vuxna Om du är 18 till 20 år, kan du bli dömd till samma straff som vuxna. Men straffet blir mildare, till exempel ett kortare fängelsestraff. Du kan också en villkorlig dom. Villkorlig dom kan innebära att du får straffet samhällstjänst.