:

Hur transporteras blodet i kroppen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur transporteras blodet i kroppen?
  2. Vad transporterar syre i blodet?
  3. Vilka fem länkar finns för syrets transport genom kroppen?
  4. Vad har alveolerna för funktion?
  5. Hur många andetag per minut är normalt?
  6. Vad är övre hålvenen?

Hur transporteras blodet i kroppen?

Hjärtats högra kammare pumpar blodet till lungorna genom lungartärerna. I lungorna tar blodet upp syre och gör sig samtidigt av med koldioxid. Det syresatta blodet förs tillbaka till hjärtats vänstra förmak genom lungvenerna. Därefter fortsätter blodet till vänster kammare som pumpar ut det i stora kretsloppet igen.

Vad transporterar syre i blodet?

Hemoglobin transporterar syre och koldioxid De röda blodkropparna innehåller hemoglobin. Det är ett protein som innehåller järn, och det ger blodet dess röda färg. Hemoglobin binder och transporterar syre och koldioxid. Läs mer om utbytet av syre och koldioxid i lungorna.

Vilka fem länkar finns för syrets transport genom kroppen?

Höger förmak tar emot kroppens venösa (syrefattiga) blod. Höger kammare pumpar blodet via lungpulsådern till lungorna. Vänster förmak tar emot det syresatta blodet via de fyra lungvenerna. Vänster kammare pumpar ut blodet i stora kroppspulsådern (aorta).

Vad har alveolerna för funktion?

Lungblåsorna är omgivna av ett tätt nätverk av lungkapillärer, hårfina blodkärl med tunna väggar som leder blodet förbi alveolernas tunna membran. Här tar blodet upp syre från inandningsluften och avger samtidigt den koldioxid som bildats vid ämnesomsättningen i kroppens celler.

Hur många andetag per minut är normalt?

En normal andningsfrekvens är ungefär mellan 12-20 andetag/minut. Räkna helst andningen under en hel minut. Om patientens tillstånd är kritiskt eller om patienten har en jämn och regelbunden andning kan det vara motiverat att räkna i 30 sekunder och multiplicera med 2.

Vad är övre hålvenen?

Övre hålvenen: Samlar upp blod från hela övre kroppshalvan – huvud, hals, arm och bröstkorg. Venen tömmer blodet i hjärtats högra förmak.