:

Hur många dog av att föda barn?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur många dog av att föda barn?
  2. Hur hög är Spädbarnsdödligheten i Sverige?
  3. Vad heter det när man dör när man föder barn?
  4. Hur många drabbas av förlossningsskador?
  5. Hur ser barnadödligheten ut i Sverige?

Hur många dog av att föda barn?

Varje dag dör mellan 7 kvinnor i världen i samband med graviditet och förlossning. Nittionio procent dör i låginkomstländer. I Sverige dör i genomsnitt sex kvinnor per år.

Hur hög är Spädbarnsdödligheten i Sverige?

Även i Sverige har spädbarnsdödligheten minskat; från 19 från drygt 20 till drygt 2 dödsfall per 1 000 levande födda (3). Idag tillhör Sverige de tio länder i världen som har lägst spädbarnsdödlighet (4).

Vad heter det när man dör när man föder barn?

Mödradödlighet innebär att modern dör i samband med graviditet eller förlossning. Med mödradödlighet menas enligt FN:s definition att modern dör under graviditeten eller upp till 42 dagar efter att hon avslutat sin graviditet, här räknas även in komplikationer i samband med abort.

Hur många drabbas av förlossningsskador?

Tre av fyra kvinnor drabbas av någon form av förlossningsskada. Men de allra flesta är inte allvarliga och majoriteten går att behandla i efterhand så att kvinnan blir bra. Barnmorskan och forskaren Helena Lindgren forskar om hur man ska minska risken för skador i samband med förlossningen.

Hur ser barnadödligheten ut i Sverige?

Även i Sverige har spädbarnsdödligheten minskat; från 19 från drygt 20 till drygt 2 dödsfall per 1 000 levande födda (3). Idag tillhör Sverige de tio länder i världen som har lägst spädbarnsdödlighet (4).