:

Vad händer om man åker in i ett maskhål?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad händer om man åker in i ett maskhål?
  2. Finns det en tidsmaskin?
  3. Kan man gå fram i tiden?
  4. Är det möjligt att resa fram i tiden?
  5. Kan vi veta vad som händer i ett svart hål?

Vad händer om man åker in i ett maskhål?

– När du faller in i ett svart hål så upplever du att du bara rör dig fortare och fortare. Men om något rör sig väldigt fort så står tiden stilla, enligt Einstein. Och stark gravitation har samma effekt, så utifrån sett går det alltså oändligt långsamt. Du kommer aldrig in i det svarta hålet.

Finns det en tidsmaskin?

De kom fram till att om maskinen ska producera slutna tidscirklar måste den antingen ha en diameter större än det synliga universum eller att maskinen fodras med en mängd energi som motsvarar energin i ett svart hål. Med andra ord: Malletts idé om en tidsmaskin är omöjlig att utföra i praktiken.

Kan man gå fram i tiden?

Det som är problematiskt och kontroversiellt är om det går att resa bakåt i tiden. Den allmänna relativitetsteorin tillåter i princip tidsresor även bakåt, såtillvida att Einsteins ekvationer har lösningar som innehåller färdvägar till forntiden. Det är omstritt huruvida dessa lösningar är fysiskt realistiska.

Är det möjligt att resa fram i tiden?

Detta är något som gäller allmänt (utom i sagans värld): en tidsmaskin kan aldrig användas för att resa till tidpunkter då tidsmaskinen ännu inte fanns. Den allmänna relativitetsteorin medger alltså inte bara maskhål, utan även resor bakåt i tiden.

Kan vi veta vad som händer i ett svart hål?

Resultatet kallas ett svart hål, eftersom vi inte kan få någon information om vad som händer inuti. För att detta ska ske måste dock materien vara enormt tätt sammanpressad: ett svart hål med samma massa som Jorden skulle ha en diameter på 6 cm!