:

Hur länge kan män leva med lungemfysem?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge kan män leva med lungemfysem?
  2. Vilken metod botar flest patienter med lungcancer?
  3. Vilka stadier av lungcancer delas in?
  4. Hur används cytostatika vid behandling av lungcancer?
  5. Vilka symtom kan förekomma vid lungcancer?

Hur länge kan män leva med lungemfysem?

Lungorna blir stela och blodets syresättning försämras. Oftast går det några år innan symtom som allt svårare andfåddhet gör att patienten söker vård. Sjukdomen är kronisk. Överlevnaden efter diagnos är vanligen mellan två och fem år.

Vilken metod botar flest patienter med lungcancer?

Operation är den metod som botar flest patienter med lungcancer. Även strålbehandling kan användas i botande syfte ensamt eller tillsammans med cytostatika. Strålbehandling har speciell betydelse vid tillfällen då det är olämpligt att operera, till exempel vid dåligt allmäntillstånd, och ges då med höga doser.

Vilka stadier av lungcancer delas in?

Lungcancer delas in i fyra olika stadier: 1 Stadium I är en begränsad tumör som inte spridit sig utanför lungan eller luftrören. 2 Vid stadium II och III är även lymfkörtlar angripna. 3 Stadium IV betyder att cancern är spridd med metastaser i andra organ.

Hur används cytostatika vid behandling av lungcancer?

Vid behandling av lungcancer används i många fall cytostatika tillsammans med operation och strålbehandling för att öka möjligheten till bot. Foto: Olle Nordell. Cytostatika används framför allt för att lindra symtom och hindra sjukdomsförsämring och är i dag en accepterad rutinmetod vid alla former av avancerad lungcancer.

Vilka symtom kan förekomma vid lungcancer?

Många olika symtom kan förekomma vid lungcancer: 1 Hosta eller blodiga upphostningar 2 Andfåddhet 3 Smärta i bröstkorgen 4 Lunginflammation 5 Avmagring, aptitlöshet och trötthet 6 Metastaser