:

Hur länge kan man ha en sond?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge kan man ha en sond?
  2. Vad ska du tänka på när det gäller omvårdnaden för Oskar postoperativt?
  3. Vilket påstående stämmer om symtomlindring i palliativ vård?
  4. Hur ofta byta sond?
  5. Hur ofta ska aggregatet bytas?
  6. Vilka påståenden stämmer in på teamarbete i palliativ vård?
  7. Vad är viktigt att tänka på vid sondmatning?

Hur länge kan man ha en sond?

Nasogastrisk sond är förstahandsalternativet när enteral näringstillförsel ska ske under begränsad tid, upp till 4-6 veckor. För att tolereras så väl som möjligt, bör näringssonderna vara mjuka och så tunna som möjligt. Nasogastriska sonder finns i olika material, vilket styr hur länge sonden kan ligga.

Vad ska du tänka på när det gäller omvårdnaden för Oskar postoperativt?

Kontrollera patientens status och välbefinnande samt hela hudkostymen, förband, sårdränage och eventuella andra dränage (samt att de är märkta) innan ansvaret för patientens omvårdnad överlämnas till nästa omvårdnadsansvariga sjuksköterska i vårdkedjan.

Vilket påstående stämmer om symtomlindring i palliativ vård?

Du kan få palliativ vård om du har en livshotande sjukdom som du inte kan bli av med. Palliativ vård kan förebygga och lindra symtom, och ibland också bidra till att förlänga livet. Syftet är att du ska ha det så bra som möjligt på alla sätt trots sjukdomen.

Hur ofta byta sond?

Man behöver inte byta sonden om den fungerar väl. Vanligaste orsaken till att man kan behöva byta den är att det blir stopp i den. En variant att fixera sonden på är med tejp Fixomull. Man klipper en remsa 1 x 4 cm och klistrar fast mot kinden.

Hur ofta ska aggregatet bytas?

Använd ett sondaggregat till varje påse sondnäring. Byt aggregat minst en gång per dygn vid kontinuerlig matning. Vid intermittent matning ska aggregatet bytas vid varje matningstillfälle.

Vilka påståenden stämmer in på teamarbete i palliativ vård?

Samarbete i team bestående av olika personalkategorier är grunden för en god palliativ vård. Teamets uppgift är att ha gemensamma mål med patienterna och samordna bedömning, planering och utvärdering av patienternas vård. Ett välfungerande teamarbete är beroende av en god kommunikation mellan medlemmarna i teamet.

Vad är viktigt att tänka på vid sondmatning?

Att tänka på inför, under och efter sondmatning En del patienter mår dåligt av för stora volymer vatten. Det viktiga är att slangen blir ren. Använd endast spruta avsedd för enteral näringstillförsel. Om patient ordinerats extra vätska bör denna fördelas till fler tillfällen utanför sondmatningstillfällena.