:

Vad är Operationskonst?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad är Operationskonst?
 2. Hur fungerar hemvärnet?
 3. Hur formulera en strategi?
 4. Vad står strategi för?
 5. Vad är ett gerillakrig?
 6. Hur många är krigsplacerade i Sverige?
 7. Hur många bataljoner i en brigad?

Vad är Operationskonst?

Operationskonst är den tankeprocess som omsätter militärstrategiska och operativa målsättningar till handling. Operationskonsten använder asymmetri till egen fördel och strävar efter att skapa multipla hot, som innebär komplexa problem och kaos för motståndaren.

Hur fungerar hemvärnet?

Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av personalen. Hemvärnsförbanden är moderna krigsförband med huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka och stödja samhället vid kris. På detta sätt bildar de en nationell och territoriell bas för försvaret och skyddet av Sverige.

Hur formulera en strategi?

Fyra steg för att formulera en relevant strategi

 1. Skapa en gemensam bild av företagets syfte. Börja med att definiera vad bolaget egentligen ska göra och vad syftet med verksamheten är. ...
 2. Ta fram en vision. ...
 3. Identifiera era viktigaste strategiska områden. ...
 4. Definiera era strategiska aktiviteter.
BE

Vad står strategi för?

strategi'a, jfr Strateg), är inom krigsvetenskapen och statsvetenskapen läran om hur olika maktinstrument kan användas för att uppnå politiska målsättningar. I överförd bemärkelse kan strategi avse övergripande metoder iför att uppnå vissa målsättningar under till del osäkra förhållanden även inom andra områden.

Vad är ett gerillakrig?

Gerillakrigföring är en metod för krigföring som innebär att små grupper utför begränsade anfall mot en fiende som i regel är överlägsen i antal eller teknik.

Hur många är krigsplacerade i Sverige?

I dag är cirka 250 000 personer i Sverige krigsplacerade. Det är bland annat personalen på 35 myndigheter och alla länsstyrelser, samt Försvarsmaktens krigsorganisation. Flera kommuner och regioner arbetar just nu med hur krigsplacering av deras personal ska se ut.

Hur många bataljoner i en brigad?

En brigad (av italienska: brigata eller franska: brigade, kompani; möjligen ursprungligen av keltiskans briga, strid) utgörs av ett antal (ofta 2–4) bataljoner med ett eller flera understödjande kompanier samt tillhörande logistiska enheter, som ställs samman för en specifik uppgift.