:

Vad innebär det att bli svartlistad?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär det att bli svartlistad?
 2. Vilka företag följer inte ARN?
 3. Vad är den svarta listan?
 4. Vad är svarta listan juridik?
 5. Vad är Råd och Röns svarta lista?
 6. Vad används svarta listan till?
 7. Vilka elbolag ska man undvika?

Vad innebär det att bli svartlistad?

En svart lista är en förteckning eller ett register över personer som av en eller annan anledning nekas till ett särskilt privilegium, en viss tjänst, möjlighet till rörlighet, tillträde eller igenkänning; s.k. svartlistning. Listan är vanligen hemlig för utomstående.

Vilka företag följer inte ARN?

Svarta listan är helt enkelt en lista över de företag som inte följer rekommendationer från ARN, Allmänna reklamationsnämnden. Listan uppdateras två gånger per år, och om ett företag hamnar på listan så blir det kvar där i två år.

Vad är den svarta listan?

Vilseledande eller aggressiv marknadsföring som påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut är förbjuden. Som tillägg i marknadsföringslagen finns en lista med marknadsföringsmetoder som alltid är förbjudna, en så kallad svart lista. Listan gäller i alla EU-länder.

Vad är svarta listan juridik?

Svarta listan är inte, trots sitt målande namn, en lista över förbjudna ord i svenska språket. Att ett ord tagits upp i Svarta listan betyder därför inte att det aldrig får användas i en författning. I en del fall bör man bara undvika vissa, ofta vilseledande, betydelser av ordet, se t.

Vad är Råd och Röns svarta lista?

Text. På konsumenttidningen Råd och Röns svarta lista hamnar de företag som vägrar att följa Allmänna reklamationsnämndens beslut. I den senast uppdaterade svarta listan har Telia nio nya ärenden, och totalt elva ärenden.

Vad används svarta listan till?

Svarta listan har varit ett viktigt redskap i arbetet med att modernisera ord och fraser i författningarna alltsedan den gavs ut första gången 1988. Ordlistan ges ut av rättschefen i Statsrådsberedningen och har utarbe- tats av granskningskansliets språkexperter.

Vilka elbolag ska man undvika?

Här är listan med de elbolag som Konsumenternas energimarknadsbyrå utsåg i sin senaste granskning i oktober 2020:

 • Stockholms elbolag.
 • Förvaltningsel.
 • Nordic green energy.
 • Fi-nergy.