:

Vad gör ICC?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör ICC?
  2. Vad är dödligt våld?
  3. Vilka länder är med i ICC?
  4. Vad händer om man dödar en polis?
  5. Vem begår dödligt våld?
  6. Hur ofta dör en polis?
  7. Hur fungerar ICJ?
  8. Vem var den mördade polisen?

Vad gör ICC?

Internationella brottmålsdomstolens mandat Brottmålsdomstolen kan åtala individer för krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. Länder som ratificerat Romfördraget förbinder sig att själva åtala personer som anklagats för de aktuella brotten, eller att överlämna dem till domstolen.

Vad är dödligt våld?

Dödligt våld är bland de allvarligaste brott som finns i samhället. Brottskategorin, som utgörs av fullbordat mord, dråp, barnadråp eller misshandel med dödlig utgång, är också central vid studier av brottsutvecklingen i olika länder.

Vilka länder är med i ICC?

I dagsläget är 123 stater parter till domstolen. Vi arbetar för att alla världens stater ska ansluta sig. USA är, vid sidan av t ex Ryssland och Kina, en av de stater som står utanför domstolen. En aktuell fråga gäller ICC:s åklagares önskan att utreda krigsförbrytelser begångna i Afghanistan och då även av amerikaner.

Vad händer om man dödar en polis?

Är brottet mindre allvarligt, döms till fängelse, lägst ett och högst tre år. Är brottet grovt, döms till fängelse på viss tid, lägst sex och högst tio år, eller på livstid.

Vem begår dödligt våld?

Manliga förövare av dödligt våld mot kvinnor skiljer sig åt jämfört med förövare av annat dödligt våld, visar en svensk studie. De är i genomsnitt betydligt äldre, har en mer stabil tillvaro och är i mindre utsträckning arbetslösa vid tiden för brottet än män som begår annat dödligt våld.

Hur ofta dör en polis?

Sedan början av 1900-talet har 32 poliser i Sverige avlidit under tjänstgöring på grund av dödligt våld. Med undantag för ett fall från 1992, då en polis blev skjuten till döds i Stockholm, så har alla mord klarats upp. Alla poliser har varit män och alla mord är begångna av män.

Hur fungerar ICJ?

Domstolen löser tvister mellan stater, inte individer. Den kan endast döma i tvister den blivit ombedd av någon inbladad stat att döma i, och kan alltså inte ta egna initiativ. På begäran från andra FN-organ kan domstolen också avge rådgivande yttranden.

Vem var den mördade polisen?

Den 30 juni sköts en polis till döds när han tjänstgjorde på Hisingen i Göteborg. På fredagen dömdes en 17-åring till åtta års fängelse. 17-åringen döms mot sitt nekande för att ha dödat polisen. Han döms också för att ha försökt döda en person med koppling till gängkonflikten i Biskopsgården.