:

Vilka personer är målgruppen för LSS?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vilka personer är målgruppen för LSS?
  2. Får två utvecklingsstörda skaffa barn?
  3. Kan man få barn med Downs syndrom?
  4. Vilka personer har rätt att söka stöd enligt LSS lagen?
  5. Vem beviljar LSS?
  6. Får utvecklingsstörda gifta sig?
  7. Hur påverkar autism vardagen?

Vilka personer är målgruppen för LSS?

LSS-personkrets delas in i tre grupper

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med betydande begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Får två utvecklingsstörda skaffa barn?

Enligt FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, har personer med funktionsnedsättning rätt till äktenskap, sexuella relationer och föräldraskap. Men ändå är det här ett tabubelagt ämne. Attityderna i samhället är hårda, menar Pia Mölsä från De Utvecklingsstördas Stödförbund.

Kan man få barn med Downs syndrom?

Svenska Downföreningen En del kvinnor och män med Downs syndrom kan vara fertila (kan få barn), men det finns också många som är infertila (kan inte få barn). Tidigare uppgifter om att alla män med DS är infertila, har visat sig vara felaktiga.

Vilka personer har rätt att söka stöd enligt LSS lagen?

Funktionshindrades rättigheter enligt LSS LSS gäller för: Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Vem beviljar LSS?

Innan kommunen kan fatta beslut om en insats enligt LSS behöver socialtjänsten få in en ansökan om insats. Socialtjänsten gör sedan en utredning som ligger till grund för ett skriftligt beslut. Den enskilde bör få möjlighet att vara delaktig genom hela processen och i hur insatserna utformas.

Får utvecklingsstörda gifta sig?

Bland dessa fanns många personer med funktionsnedsättning. Inte heller fick personer med vissa psykiska sjukdomar, utvecklingsstörning eller epilepsi gifta sig. Först 1974 blev det tillåtet.

Hur påverkar autism vardagen?

Vuxna. Hos vuxna kan brister inom vardagsfärdigheter visa sig i svårigheter att sköta hemmet eller att hålla ordning på privatekonomin. Långt ifrån alla med autism har svårigheter, men det finns de som har så omfattande problem att de behöver få stöd i hemmet.