:

Hur lång tid tar det innan det finns risk för hjärnskador hos en person som fått ett andnings eller hjärtstopp?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur lång tid tar det innan det finns risk för hjärnskador hos en person som fått ett andnings eller hjärtstopp?
  2. När kan HLR avslutas?
  3. Hur länge håller man på med hjärt och lungräddning?
  4. Vilken föreskrift styr ställningstagandet att avstå från HLR?
  5. När tycker du att man egentligen ska rädda liv och till vilket pris?

Hur lång tid tar det innan det finns risk för hjärnskador hos en person som fått ett andnings eller hjärtstopp?

Organen drabbas av syrebrist Den drabbade blir omedelbart medvetslös. Hjärnan drabbas av hjärnskador redan efter några minuter, eftersom det är det organ i kroppen som är känsligast för syrebrist. Hjärtats pumpande förmåga styrs av hjärtats eget nervsystem, retledningssystemet, genom synkroniserade elektriska impulser.

När kan HLR avslutas?

Kom ihåg att HLR ska pågå med så få och korta avbrott som möjligt (max 10 sekunder) tills patienten visar tydliga livstecken så som att röra på sig, öppna ögonen eller andas normalt, tills ambulansen kommer eller läkare tar beslut att avbryta.

Hur länge håller man på med hjärt och lungräddning?

Du ska fortsätta med hjärt-lungräddninglänge du orkar, tills personen andas normalt eller någon annan tar över.

Vilken föreskrift styr ställningstagandet att avstå från HLR?

1. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande behandling, SOSFS 2011:7. 2. Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling.

När tycker du att man egentligen ska rädda liv och till vilket pris?

Som vi tidigare har skrivit om så är vår inställning att rädda det som räddas kan men sen kommer ju alltid frågan, hur mycket tid är faktiskt möjligt att lägga ner och till vilket pris? Det är en svår avvägning. En avvägning som man konstant behöver återkomma till när man jobbar sig igenom huset.