:

Hur länge får man 10 av lönen vid föräldraledighet?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur länge får man 10 av lönen vid föräldraledighet?
 2. Får man lön när man är föräldraledig?
 3. Hur mycket dras vid föräldraledighet på lönen?
 4. Måste man ta ut föräldrapenning när man går ner i tid?
 5. Hur länge får man Föräldratillägg?
 6. Hur länge anställd för att få föräldralön?
 7. Kan man jobba när man år föräldraledig?
 8. Hur många perioder får man vara föräldraledig?
 9. Vad är Kalenderavdrag?
 10. Hur beräknas avdrag för föräldraledighet?
 11. Hur påverkas min SGI om jag går ner i tid?
 12. Har jag kollektivavtal?
 13. Vad är Föräldrarpenningstillägg?
 14. Vad krävs för att få föräldralön?

Hur länge får man 10 av lönen vid föräldraledighet?

Du får ett föräldrapenningtillägg med tio procent av lönebortfallet i 180 dagar. Detta gäller tills dess att barnet är 36 månader. Du som tjänar mer än taket i föräldraförsäkringen (tio prisbasbelopp per år) får en utfyllnadsersättning till föräldrapenningen under högst 270 dagar per barn.

Får man lön när man är föräldraledig?

Om det finns kollektivavtal på din arbetsplats har du rätt till så kallad föräldralön . Den innebär att du förutom föräldrapenningen även har rätt till utfyllnad med 10 procent av din lön. Den här utfyllnaden får du utöver ersättningen från den lagstadgade föräldraförsäkringen.

Hur mycket dras vid föräldraledighet på lönen?

Om den anställde är föräldraledig på heltid under en hel kalendermånad gör du ett avdrag för föräldraledighet motsvarande månadslönen. Om du använder lönearten Föräldraledighet, avdrag får den anställde inte någon timlön för frånvaron. Minska därför istället antalet timmar på lönearten Timlön till faktiskt arbetad tid.

Måste man ta ut föräldrapenning när man går ner i tid?

Enligt föräldraledighetslagen har du rätt att förkorta din arbetstid med upp till 25 procent av normal hel arbetstid utan att du samtidigt tar ut föräldrapenning tills barnet fyllt åtta år eller avslutat sitt första skolår (delledighet utan föräldrapenning).

Hur länge får man Föräldratillägg?

Hur länge du har rätt till föräldralön varierar, oftast från 3 månader upp till ett år. Viktigt är att föräldralönen inte alltid betalas ut automatiskt. Den som är föräldraledig kan vara tvungen att själv ansöka om att ut den. Därför är det viktigt att ta reda på exakt vad som gäller på arbetsplatsen.

Hur länge anställd för att få föräldralön?

Ofta ska man ha arbetat i minst ett år på en arbetsplats innan barnet föds för att det ska gälla. I en del kollektivavtal krävs det att den anställde har varit anställd i två år för att få två månader med föräldralön, tre år för tre månaders föräldralön och fyra år för fyra månaders föräldralön.

Kan man jobba när man år föräldraledig?

Enligt föräldraledighetslagen har du som förälder rätt att arbeta deltid. Hur mycket du kan gå ner i tid beror på om du tar ut föräldrapenning eller inte. Om du tar ut föräldrapenning har du rätt att korta ner din normala arbetstid med 75, 50, 25 eller 12,5 procent.

Hur många perioder får man vara föräldraledig?

Arbetstagare har rätt till tre föräldraledighetsperioder per år, utöver ledighet för vård av sjukt barn. Om en arbetstagare använder två olika former av föräldraledighet under en sammanhängande period räknas det som två olika ledighetsperioder.

Vad är Kalenderavdrag?

Det är kollektivavtalet som reglerar avdraget. I kollektivavtalet som gäller på din arbetsplats kan du läsa mer om reglerna och beräkningen. Kalenderavdraget görs bland annat vid föräldraledighet, vård av barn, tjänstledighet och från dag 15 vid sjukskrivning. Det här är ingen ny regel men många känner inte till den.

Hur beräknas avdrag för föräldraledighet?

(Månadslönen x 12) / 365 = avdrag för varje kalenderdag. Formeln innebär att lön ska dras även för mellanliggande helgdagar. Om ledigheten avslutas i samband med en helg kan avdraget göras till antingen fredagen, lördagen eller söndagen.

Hur påverkas min SGI om jag går ner i tid?

Går du ned i arbetstid och din inkomst blir lägre påverkar det din sjukpenninggrundande inkomst, SGI, som bland annat ligger till grund för beräkning av sjuk- och föräldrapenning. Din sjukpenning påverkas dock inte om du vid deltidsarbete tjänar mer än 378 400 kr om året före skatt.

Har jag kollektivavtal?

Fråga din arbetsgivare eller ring Unionen för att ta reda på om det finns kollektivavtal på din arbetsplats. Som medlem kan du också se det om du är inloggad.

Vad är Föräldrarpenningstillägg?

På många arbetsplatser finns kollektivavtal om föräldralön, eller föräldrapenningtillägg som det också kallas. Föräldralön innebär att arbetsgivaren lägger på 10 procent av din lön, så att du tillsammans med föräldrapenningen får 90 procent av din lön när du är hemma med ditt barn.

Vad krävs för att få föräldralön?

Om du är ledig med ditt barn och din arbetsgivare har ett avtal om föräldrapenningtillägg så har du rätt till föräldralön. Normalt sett får du i så fall cirka 10% extra av din arbetsgivare när du är föräldraledig utöver den ersättning du redan får från Försäkringskassan.