:

När får man köpa aktier som insider?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När får man köpa aktier som insider?
  2. Vem övervakar värdepappershandeln?
  3. Får man tipsa om aktier?
  4. Vad är en MTF?
  5. Var kan man se insiderhandel?
  6. Vilka aktier ska man köpa som nybörjare?
  7. Vad är olagligt att göra på börsen?

När får man köpa aktier som insider?

Det är lagligt för en insider att köpa och sälja på börsen så länge insidern inte sitter på information som allmänheten inte känner till. Företag är enligt lag skyldiga att göra en förteckning över personer i företaget som har insyn i verksamheten, genom en så kallad insiderförteckning.

Vem övervakar värdepappershandeln?

Vem övervakar värdepappershandeln? FI övervakar att marknaden följer marknadsmissbruksförordningen (Mar).

Får man tipsa om aktier?

– Ett typexempel på vad folk kan fällas för är handel med så kallade ”enpetare”, alltså att köpa eller sälja väldigt små poster i ett bolag, kanske bara en enda aktie, på ett sätt som kan skapa missvisande signaler för köp- eller säljkursen. Detta kan vara olagligt beroende på omständigheterna.

Vad är en MTF?

Därför finns alternativa marknadsplatser som ställer lägre krav på bolagens redovisning och rapportering. Dessa kallas för handelsplattformar eller MTF:er efter engelskans multilateral trading facility. Man talar om att företag är listade på dessa plattformar. Företag är noterade på en börs.

Var kan man se insiderhandel?

Insynsregistret innehåller uppgifter om personer i ledande ställning och de transaktioner som de och deras närstående har genomfört i aktier och skuldinstrument emitterade av emittenten och övriga relaterade finansiella instrument.

Vilka aktier ska man köpa som nybörjare?

Investor, Kinnevik, Industrivärden, Latour, Creades och Lundbergföretagen är bara några exempel på svenska investmentbolag som kan vara värda att kolla upp och kanske investera i. När det kommer till aktier för nybörjare så rekommenderar vi starkt att titta på de största investmentbolagen i Sverige.

Vad är olagligt att göra på börsen?

Vilseledande order Att lägga köp- eller säljorder som aldrig varit avsedda för avslut, i syfte att påverka prisbilden, är inte lagligt. Order som inte är avsedda att gå till avslut ger en vilseledande bild av utbud eller efterfrågan, eftersom dessa order inte representerar ett verkligt köp- eller säljintresse.