:

Är det demokrati i Pakistan?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Är det demokrati i Pakistan?
  2. Vilket är det officiella språket i Pakistan?
  3. Hur är livet i Pakistan?
  4. Är Pakistan en demokrati eller diktatur?
  5. Vad har Pakistan för statsskick?
  6. Var pratas urdu?
  7. Hur är det i Pakistan?

Är det demokrati i Pakistan?

Pakistan har varit en parlamentarisk demokrati sedan 2010. Tidigare har landet haft flera perioder av militärdiktatur och autoritära presidenter med stor makt.

Vilket är det officiella språket i Pakistan?

Urdu English Pakistan/Official languages Urdu och engelska är båda erkända officiella språk i Pakistan. Urdu talas av de flesta, men det är endast åtta procent av befolkningen som har urdu som modersmål. Engelska används i flera sammanhang och det offentliga universitetet undervisar på engelska. Urdu är kommunikationsspråket bland folket.

Hur är livet i Pakistan?

Landet är en muslimsk republik med en bräcklig demokrati och har under långa perioder styrts av militären. Kärnvapenmakten Pakistan plågas av korruption, fattigdom och militant politisk och religiös extremism. Militären utnyttjar våldsamma islamistgrupper i sin kamp mot ärkefienden Indien.

Är Pakistan en demokrati eller diktatur?

Pakistan är sedan 2010 en parlamentarisk demokrati, men vägen dit har kantats av långa perioder av militärdiktatur. Även inflytelserika storgodsägare och klanledare har i decennier urholkat demokratin. Inte förrän 2013 kunde en demokratiskt vald regering avsluta en hel mandatperiod.

Vad har Pakistan för statsskick?

Förbundsrepublik Parlamentarisk republik Pakistan/Statsskick

Var pratas urdu?

I vissa fall klassas urdu som ett iranskt språk. Det är tillsammans med engelskan officiellt språk i Pakistan med cirka 8 miljoner modersmålstalare. I nordvästra delen av Indien har urdu officiellt status och talas av cirka 46 miljoner.

Hur är det i Pakistan?

Landet är en muslimsk republik med en bräcklig demokrati och har under långa perioder styrts av militären. Kärnvapenmakten Pakistan plågas av korruption, fattigdom och militant politisk och religiös extremism. Militären utnyttjar våldsamma islamistgrupper i sin kamp mot ärkefienden Indien.