:

Hur länge har man övervakare?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge har man övervakare?
  2. Vad tjänar man på att vara övervakare?
  3. Vad krävs för att bli övervakare?
  4. Vad innebär det att ha en övervakare?
  5. Vad gör man på frivården?

Hur länge har man övervakare?

Hur länge ska jag vara biträdande övervakare? Hur länge du har ett uppdrag varierar, vanligtvis sträcker sig uppdraget mellan 1-3 år.

Vad tjänar man på att vara övervakare?

31 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad krävs för att bli övervakare?

Hur blir jag biträdande övervakare? Det är Kriminalvårdens frivård som rekryterar biträdande övervakare, och det är till dem du vänder dig om du är intresserad av att ta ett uppdrag. Om du inte har varit biträdande övervakare tidigare genomförs en utredning om din lämplighet.

Vad innebär det att ha en övervakare?

En person som har i uppdrag att ha tillsyn över och ge hjälp åt personer som dömts till skyddstillsyn eller är villkorligt frigivna.

Vad gör man på frivården?

Frivården övervakar klienter som är villkorligt frigivna, har skyddstillsyn, ungdomsövervakning, samhällstjänst eller övervakas med hjälp av fotboja. Merparten av de som döms till kriminalvård finns i frivården. Kriminalvården har 33 frivårdskontor över hela Sverige och antalet klienter i frivården är ungefär 11 000.