:

När fattar riksdagen beslut om höjd pensionsålder?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När fattar riksdagen beslut om höjd pensionsålder?
  2. Hur mycket får du i förmånsbestämd pension?
  3. Har du fortfarande 61 år som tidigast ålder för att ta ut din allmänna pension?
  4. Hur mycket avsätts din inkomst till allmän pension?
  5. Vad är den lägsta åldern för att ta ut allmän pension?

När fattar riksdagen beslut om höjd pensionsålder?

Höjd pensionsålder. Tidigaste tidpunkten för att ta ut allmän pension är idag 62 år. Förslag finns att höja denna ålder till 63 år från och med 2023. Från 2023 föreslås också att ålder för att få garantipension, inkomstpensionstillägg och bostadstillägg ska höjas från 65 år till 66 år.

Hur mycket får du i förmånsbestämd pension?

Förmånsbestämd pension om du är född 1973 eller senare. Du tjänar bara in förmånsbestämd ålderspension på de delar som överstiger 41 750 kronor, per månad. (2020) Hur mycket du får beror på hur många år du arbetat i staten.

Har du fortfarande 61 år som tidigast ålder för att ta ut din allmänna pension?

Är du född 1958 eller tidigare gäller fortfarande 61 år som tidigast ålder för att ta ut din allmänna pension.

Hur mycket avsätts din inkomst till allmän pension?

Varje år avsätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst det vill säga lön och andra skattepliktiga ersättningar upp till 7,5 inkomstbasbelopp till allmän pension. Den största delen, 16 procent, går till inkomstpensionen. Resterande mindre del, 2,5 procent, går till premiepensionen.

Vad är den lägsta åldern för att ta ut allmän pension?

Från och med 1 januari 2020 höjdes den lägsta åldern för att ta ut allmän pension från 61 till 62 år. Det var första steget av flera i en långsiktig plan på förändringar på pensionsåldrarna. Är du född 1958 påverkas du inte