:

Vem ansvarar för Arbetsförmågebedömning?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vem ansvarar för Arbetsförmågebedömning?
  2. Hur går en Arbetsförmågebedömning till?
  3. Vad innebär en Arbetsförmågebedömning?
  4. När ska Rehabutredning göras?
  5. Har arbetsgivare rätt att fråga om sjukdom?
  6. Vilka sjukdomar ger sjukersättning?
  7. Vad krävs för att få sjukersättning?

Vem ansvarar för Arbetsförmågebedömning?

En arbetsförmågebedömning behöver göras av Försäkringskassan som en del i rehabiliteringskedjan och för att bedöma individens förmåga till arbete och samtidigt rätt till sjukpenning.

Hur går en Arbetsförmågebedömning till?

Arbetsförmågebedömningen resulterar i en skriftlig rapport med ett utlåtande om aktuella besvär och svårigheter, möjligheter och förmågor. Vidare görs en bedömning av hur och i vilken grad arbetsförmågan är påverkad, prognos, rehabiliteringsförutsättningar samt ges åtgärdsförslag.

Vad innebär en Arbetsförmågebedömning?

Arbetsförmågebedömning handlar om att bedöma en medarbetares arbetsförmåga i de fall då den är oklar. Syftet är att förse arbetsgivaren med ett underlag som gör det möjligt att fatta beslut om vilken åtgärd som är mest lämplig.

När ska Rehabutredning göras?

Går du omkring på jobbet och lider i det tysta av någon krämpa som inte blir bättre av ditt arbete? Vänta inte tills du stupar i tjänsten – begär själv rehabutredning och spar tid, pengar och onödigt lidande.

Har arbetsgivare rätt att fråga om sjukdom?

Så kort sammanfattat: en arbetsgivare har rätt att fråga efter vilken sjukdom du har, men du behöver inte svara på frågan. En arbetsgivare har inte rätt att vägra dig sjuklön om du skulle vägra att ange sjukdomsorsaken.

Vilka sjukdomar ger sjukersättning?

Andelen som får sjukersättning på grund av en M-diagnos ökar med stigande ålder och är som vanligast för de i åldern 60–64, där nästan 30 procent får ersättning på grund av det. Fler kvinnor än män fick sjukersättning på grund av sjukdom och smärta i rörelseorganen.

Vad krävs för att få sjukersättning?

Sjukersättning är en ersättning som du kan om du är mellan 19 och 64 år och har en sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du aldrig kommer att kunna arbeta, varken nu eller i framtiden.