:

Hur många är könsstympade i Sverige?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur många är könsstympade i Sverige?
 2. Hur ont gör omskärelse?
 3. Hur könsstympas tjejer?
 4. Är det tillåtet med omskärelse i Sverige?
 5. I vilka länder könsstympas flickor?
 6. När omskärs pojkar?
 7. När Omskärs muslimer?
 8. Hur länge har man ont efter omskärelse?
 9. Kan man omskära sig själv?
 10. Hur mycket kostar det att bli omskuren?
 11. Vilka kliniker för omskärelse?
 12. Vad säger barnkonventionen om könsstympning?

Hur många är könsstympade i Sverige?

Socialstyrelsen uppskattar att närmare 38 000 flickor och kvinnor i Sverige kan ha varit utsatta för någon typ av könsstympning, varav cirka 7 000 är flickor under 18 år. De största skattade grupperna är födda i Somalia, Eritrea, Etiopien, Egypten och Gambia.

Hur ont gör omskärelse?

Gör det ont? Omskärelse av religiösa skäl sker ofta på mycket små spädbarn. Att ge dessa adekvat smärt- lindring – det vill säga narkos – är förenat med stora risker och rekommenderas inte. Därför utförs omskärelse ibland utan tillräcklig smärtlindring.

Hur könsstympas tjejer?

I vissa fall skärs delar av blygdläpparna eller klitoris bort. En annan variant är att klitoris prickas med ett vasst eller spetsigt föremål. Den grövsta formen av könsstympning är så kallad infibulation, vilket innebär att både klitoris och de inre och yttre blygdläpparna avlägsnas.

Är det tillåtet med omskärelse i Sverige?

5 § Omskärelse får utföras endast av legitimerad läkare eller av den som har särskilt tillstånd att utföra omskärelse av pojkar. Annan person än legitimerad läkare får inte utföra omskärelse på pojkar som är äldre än två månader.

I vilka länder könsstympas flickor?

Länder där traditionen är vanligast förekommande är (andel kvinnor som är könsstympade inom parentes)2:

 • Somalia (98 %)
 • Guinea (97 %)
 • Djibouti (93 %)
 • Sierra Leone (90 %)
 • Mali (89 %)
 • Egypten (87 %)
 • Sudan (87 %)
 • Eritrea (83 %)

När omskärs pojkar?

De flesta icke-medicinska omskärelser görs av religiösa eller sociokulturella skäl. Enligt judisk tro ska omskärelsen ske tidigt, på den åttonde levnadsdagen. Muslimska pojkar omskärs ibland tidigt, men ofta långt senare då tonåringen eller den unge mannen själv kan ta ställning till ingreppet (2).

När Omskärs muslimer?

Muhammed var omskuren och lär ha sagt att varje muslimsk pojke ska omskäras på den sjunde levnadsdagen. Detta påbud följer många muslimer runt om i världen även om själva ingreppet som regel görs senare, dock inte senare än under puberteten.

Hur länge har man ont efter omskärelse?

Efter operationen En viss svullnad i operationsområdet förekommer och är alldeles normalt. Svullnaden kan även öka dagen efter operationen och kan vara kvar några veckor. Det kan också kännas annorlunda att kissa någon dag, och de första veckorna efter operationen kan det vara svårt att styra strålen, men det går över.

Kan man omskära sig själv?

Att omskära penisen är ett ganska enkelt ingrepp utan några större risker. Omskärelse av små barn får bara göras av en läkare, sjuksköterska eller någon annan som har särskilt tillstånd att utföra omskärelse. Enligt svensk lag ska den som blir omskuren få bedövning.

Hur mycket kostar det att bli omskuren?

På barn yngre än 3 månader görs omskärelsen med lokalbedövning och kostar 3 500 kr. På barn äldre än 2 år görs omskärelsen med narkos och kostar 6 500 kr.

Vilka kliniker för omskärelse?

Dessa kliniker inom C-Medical Sverige är vana att genomföra omskärelse (circumcision).

 • C-Medical Urologi Carlanderska. Vi är en komplett urologisk klinik med en stor verksamhet inom såväl öppen som sluten vård. ...
 • C-Medical Urologi Odenplan. ...
 • C-Medical Urologi Borlänge.

Vad säger barnkonventionen om könsstympning?

Barnkonventionen. FN:s konvention om barnets rättigheter innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. I artikel 24.3 står att ”Konventionsstaterna skall vidta alla effektiva och lämpliga åtgärder i syfte att avskaffa traditionella sedvänjor som är skadliga för barns hälsa”.