:

Vad betyder Salafistisk?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder Salafistisk?
 2. Är demokrati haram?
 3. Vad är sufism inom islam?
 4. Vad tror sunnimuslimer på?
 5. Vad är demokratins motståndare?
 6. På vilka sätt bryter demokratins motståndare mot dessa krav utgå framförallt från begreppen minoritet majoritet?
 7. Vad är islamism ge två exempel på hur denna kan yttra sig?
 8. Vad menas med att man är en fundamentalist?
 9. Vad vill islamister?
 10. Vilka skillnader i tro och utövande finns mellan sunni och shia muslimer idag?
 11. Vad är det för skillnad på sunni och shia?

Vad betyder Salafistisk?

Salafism: Salaf betyder ”förfäder” och var ursprungligen de tre första generationerna efter profeten Muhammed. Salafister är bokstavstroende och anser att det är fel att omtolka de olika religiösa texterna.

Är demokrati haram?

Men det har inte bekräftats av forskningen, och inget tyder på att muslimer skulle ha avvikande attityder till demokrati. Ytterligare en tolkning är att det handlar om ett regionalt fenomen: det är Nordafrika och Mellanöstern som avviker. Således skulle det vara ett arabiskt snarare än ett muslimskt problem.

Vad är sufism inom islam?

Det arabiska ordet som betecknar islams mystik är tasawwuf. Denna form av fromhet brukar också kallas för sufism. Det är inte en rörelse separerad från sunni- och shiaislam, utan en muslim kan mycket väl vara sufi och sunni- eller shiamuslim samtidigt.

Vad tror sunnimuslimer på?

Sunni är den största grenen inom islam. De flesta muslimerna i världen är därför sunniter. De följer bestämmelserna i Koranen och Muhammeds sätt att leva och handla som finns beskrivet i sunna (seden). Inom sunni betonas Muhammeds seder och bruk, det vill säga hans lära och hur han levde.

Vad är demokratins motståndare?

Men islamistiska extremister är inte de enda som attackerar demokratin. Vid olika tider och olika platser har det funnits politiska rörelser som inte bara argumenterat för en annan samhällsordning utan också gått till direkta angrepp på demokratins principer, institutioner och anhängare.

På vilka sätt bryter demokratins motståndare mot dessa krav utgå framförallt från begreppen minoritet majoritet?

Det kan exmepelvis också vara minoriteter med viss politisk åsikt, sexuell läggning eller härkomst som inte får sina demokratiska rättigheter. Majoriteten som finns i landet som är i majoritet har genom majoritetsprincipen möjlighet att stänga ute dessa demokratiska rättigeheter.

Vad är islamism ge två exempel på hur denna kan yttra sig?

Allmosor: Att ge gåvor till de fattiga är islams tredje pelare (eller plikt). Koranen betonar att alla muslimer ska ge delar av det de äger till “föräldralösa, behövande, resenärer och till dem som ber om hjälp“ (sura 9). En muslim bör ge en del (ca 2,5 procent) av sin inkomst till de behövande.

Vad menas med att man är en fundamentalist?

Fundamentalister tar fasta på religioners eller ideologiers grundläggande och ursprungliga lära och tar avstånd till förändringar. Man vill i regel återvända till den bokstavliga läran som den är beskriven i de religiösa texterna.

Vad vill islamister?

Termen islamism avser en politisk inriktning där man ser islam som en politisk och religiös ideologi och där man strävar efter att skapa, eller återupprätta, en islamisk stat. Det finns många sådana politiska synsätt, och islamism är det samlande begrepp som används i väst.

Vilka skillnader i tro och utövande finns mellan sunni och shia muslimer idag?

Shiamuslimerna hävdar att en ättling till Ali en dag ska återvända som ledare och frälsare (jämför med judarnas tro på Messias). Shiamuslimerna finns framförallt i Iran och delar av Irak. Mellan 10-13 procent av alla muslimer är shiiter, vilket gör shiiterna till den näst största gruppen inom islam efter sunniterna.

Vad är det för skillnad på sunni och shia?

Sunnimuslimer uppskattas vara ungefär 1,2 miljarder människor till antalet. Shia däremot är ungefär 200 miljoner. Skillnaden i korthet kan sägas vara att sunni är den största gruppen och mer ”mainstream”, medan shia är färre och ibland anses vara mer radikala.