:

Hur länge får man lön vid uppsägning?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge får man lön vid uppsägning?
  2. Vad krävs för avsked enligt lag?
  3. Vilken bevisning krävs för att påstådd brottslighet ska kunna utgöra laga grund för avsked?
  4. Vad är skäl för avsked?
  5. Hur lång är uppsägningstiden på din arbetsplats?
  6. Kan du säga upp dig själv under uppsägningstiden?
  7. Har du rätt till uppsägningstid?

Hur länge får man lön vid uppsägning?

En anställd som blir uppsagd har generellt sett rätt till lön under hela uppsägningstiden. Den anställde måste dock stå till förfogande. Eventuell inkomst från annan arbetsgivare under uppsägningstiden ska dras av lönen. Ifall arbetsplatsen omfattas av kollektivavtal kan särskilda regler gälla.

Vad krävs för avsked enligt lag?

För avskedande krävs det ett avsiktligt förkastligt beteende som inte ska behöva tålas i något anställningsförhållande. Det finns inte heller någon uppsägningstid utan anställningen upphör med omedelbar verkan. Vid avskedande finns ingen omplaceringsskyldighet som det gör vid uppsägningar.

Vilken bevisning krävs för att påstådd brottslighet ska kunna utgöra laga grund för avsked?

Utöver det högt ställda kravet på arbetstagarens avtalsbrott krävs som huvudregel även att avskedandet inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren känt till i mer än två månader. Ett avskedande ska normalt föregås av att arbetsgivaren underrättar arbetstagaren enligt 30 § LAS ("LAS-varning").

Vad är skäl för avsked?

Det kan handla om upprepad arbetsvägran, grov misskötsamhet, grov illojalitet, upprepad eller längre frånvaro utan giltigt skäl och brottslighet som riktar sig mot arbetsgivaren eller som skett på arbetsplatsen. Orsaken, eller en av orsakerna, till avskedandet måste ha inträffat under de senaste två månaderna.

Hur lång är uppsägningstiden på din arbetsplats?

Vanligtvis är uppsägningstiden 1-3 månader, beroende på hur länge du arbetat hos arbetsgivaren. Saknar din arbetsplats kollektivavtal, har du enligt lagen om anställningsskydd (LAS) 1 månads uppsägningstid. Läs mer om uppsägningstid när du säger upp dig från en tillsvidareanställning.

Kan du säga upp dig själv under uppsägningstiden?

Egen uppsägning - att säga upp sig själv. Om du vill byta jobb eller göra något annat, måste du säga upp dig själv. ... Under din uppsägningstid. Under uppsägningstiden är du skyldig att arbeta som vanligt och du har rätt till bibehållna anställningsvillkor.

Har du rätt till uppsägningstid?

Under uppsägningstiden är du skyldig att arbeta som vanligt och du har rätt till bibehållna anställningsvillkor. Upptäcker du att din uppsägningstid sträcker sig förbi det datum du ska börja en ny anställning, kan du försöka komma överens med din arbetsgivare att få sluta tidigare. Men det är inget du har rätt till.