:

Vad är Sigmoideumresektion?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Sigmoideumresektion?
  2. Vad händer om män opererar bort tjocktarmen?
  3. Varför får män divertikulit?
  4. Vad är colon sigmoideum?
  5. Varför får man Bukhinnecancer?
  6. Kan män leva utan tunntarm?

Vad är Sigmoideumresektion?

Sigmoideumresektion är standardoperation vid cancer i kolon sigmoideum. Dissektionen av sigmoideums mesenterium och kärldelningen görs på motsvarande sätt som vid främre resektion vid rektalcancer.

Vad händer om män opererar bort tjocktarmen?

Bäckenreservoar är en operationsmetod som innebär att man tar bort tjocktarmen och ändtarmen och istället skapar en behållare av tunntarm som läggs i lilla bäckenet – en bäckenreservoar. Reservoaren ansluts till ändtarmsöppningen. Därmed leds avföringen ut den vanliga vägen.

Varför får män divertikulit?

Orsak till divertikulit Om tarmen blir väldigt full kan svaga delar av tjocktarmen ger vika för trycket mot tarmväggarna. Det gör att små påsar av slemhinnan trycks ut som utbuktningar i tarmväggen. Det kan sedan fastna tarminnehåll i fickan, vilket kan ge upphov till en inflammation.

Vad är colon sigmoideum?

Colon sigmoideum kallas tjocktarmens sista S-formade del, innan ändtarmen (rektum) tar vid. Benämningen sigmoideum kommer av att tarmdelen liknar den grekiska bokstaven sigma (ς), därav sigma + -oid.

Varför får man Bukhinnecancer?

Större betydelse kan kemikalier och andra cancerframkallande ämnen, som till exempel asbest, på arbetsplatser ha. Har man samtidigt en annan riskfaktor, till exempel rökning, kan risken för att drabbas av cancer öka.

Kan män leva utan tunntarm?

I vissa fall kan man bli drabbad av tunntarmssvikt, vilket innebär att tunntarmen slutar fungera som den ska och släpper igenom mat utan att ta upp näring. Detta leder ofta till döden, men på senare tid har läkare kunnat transplantera delar av tarmen och på så sätt rädda patienten.