:

Vilka är skillnaderna mellan den katolska och protestantiska inriktningen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vilka är skillnaderna mellan den katolska och protestantiska inriktningen?
  2. Vad är kyrkans sakrament?
  3. Hur går dopet till i katolska kyrkan?
  4. Hur många helgon finns det?
  5. Vad skiljer de tre stora inriktningarna från varandra?
  6. Vad är skillnaden mellan ortodoxa katolska och protestantiska kyrkan?

Vilka är skillnaderna mellan den katolska och protestantiska inriktningen?

Sakrament: Heliga handlingar instiftade av Gud. Den protestantiska kyrkan har två sakrament - dopet och nattvarden - medan den katolska kyrkan räknar sju sakrament.

Vad är kyrkans sakrament?

Inom den protestantiska kyrkan finns två sakrament: dopet och nattvarden. Inom den katolska och ortodoxa kyrkan finns ytterligare fem: konfirmationen, prästvigningen, äktenskapet, bikten och de sjukas smörjelse. Olika kristna kyrkor definierar sakramenten på olika sätt och har därför olika antal sakrament.

Hur går dopet till i katolska kyrkan?

Genom dopet föds man till det nya livet med Kristus. När en präst döper öser han vatten över barnets panna tre gånger i form av kors och säger: ”Jag döper dig i Faderns och Sonens och den helige Andes namn”. Det är också nu föräldrarna lovar att ansvara att barnet får växa upp i kyrkans tro.

Hur många helgon finns det?

Ingen vet hur många helgon det finns i världen.

Vad skiljer de tre stora inriktningarna från varandra?

Inom den ortodoxa kyrkan talar man om mysterier istället för sakrament. De sju mysterierna är generellt desamma som katolska kyrkans sakrament. I ortodoxa kyrkor finns en vägg med ikoner som kallas ikonostas. Till utrymmet bakom ikonostasen har bara präster tillträde.

Vad är skillnaden mellan ortodoxa katolska och protestantiska kyrkan?

Det finns inte bara en protestantisk kyrka, utan flera tusentals olika. Men en sak som de allra flesta har gemensamt är att de inte följer de hierarkier eller traditioner som de katolska och ortodoxa kyrkorna gör. De flesta protestantiska kyrkor säger att man bara ska tro på det som står i bibeln.