:

Hur mycket får man jobba när man är föräldraledig?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket får man jobba när man är föräldraledig?
  2. Hur många Dubbeldagar har man?
  3. Varför ta ut Dubbeldagar?
  4. Hur länge kan man jobba 75 procent?
  5. Hur länge finns Dubbeldagar?

Hur mycket får man jobba när man är föräldraledig?

Enligt föräldraledighetslagen har du som förälder rätt att arbeta deltid. Hur mycket du kan gå ner i tid beror på om du tar ut föräldrapenning eller inte. Om du tar ut föräldrapenning har du rätt att korta ner din normala arbetstid med 75, 50, 25 eller 12,5 procent.

Hur många Dubbeldagar har man?

Under barnets första år kan båda föräldrarna ta ut föräldrapenning för samma dag. Men ni måste även ta ut i samma omfattning – en hel, trefjärdedels, halv, fjärdedels eller en åttondels dag. Det kallas dubbeldagar. Ni kan som mest ta ut 30 dubbeldagar.

Varför ta ut Dubbeldagar?

En dubbeldag är när båda föräldrarna tar ut föräldrapenning samtidigt för samma barn. Den nya statistiken visar att ungefär en fjärdedel av barnen som föddes 2019 hade föräldrar som nyttjade möjligheten att vara hemma med barnet samtidigt som sin partner. — Många föräldrar nyttjar inte möjligheten till dubbeldagar.

Hur länge kan man jobba 75 procent?

Ja, du har rätt att gå ner till 75 procent tills barnet fyller åtta år. Du kan till exempel jobba sex timmar om dagen i stället för åtta. Du får när som helst tills dess att barnet fyller åtta år återgå till din ursprungliga arbetstid.

Hur länge finns Dubbeldagar?

Dubbeldagar kan tas ut under barnets första år. Som mest kan man ta ut 30 dubbeldagar. Dubbeldagarna kan inte tas från de dagar som är reserverade för respektive förälder. Om man utnyttjar alla dubbeldagar, det vill säga 30 dagar för varje förälder, så har man totalt utnyttjat 60 dagar med föräldrapenning.