:

Hur länge kan man vara reserv?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge kan man vara reserv?
  2. Hur stor chans är det att man kommer in som reserv?
  3. När blir man antagen som reserv?
  4. Hur många blir antagna som reserv?
  5. Hur många program kan man stå som reserv på?

Hur länge kan man vara reserv?

Gränsen på när utbildningarna inte längre tar in nya personer brukar gå vid cirka "en månad in på utbildningen", men kan också variera från en utbildning till nästa.

Hur stor chans är det att man kommer in som reserv?

Detta innebär att färre reserver antas och de med ett högre reservnummer har något lägre chans att få en plats. Exakt hur stor chans det är att man kommer in som reserv är tyvärr omöjligt att säg då det beror helt på hur många som söker utbildningen och vad de tidigare antagna svarar.

När blir man antagen som reserv?

Du kan bli antagen som reserv när som helst efter urvalet (efter urval 2 om du har sökt en utbildning i en antagningsomgång som har två urval). Om du blir antagen får du besked om det via e-post från antagning.se.

Hur många blir antagna som reserv?

Dina chanser att bli antagen Det går tyvärr inte att svara på hur stora dina chanser är att bli antagen när du har blivit reserv då dessa kallas i turordning. Om du vill få en uppfattning om dina chanser att komma in på en utbildning kan du titta på tidigare antagningsstatistik på UHR:s webbplats.

Hur många program kan man stå som reserv på?

Regler för svar Om du blivit antagen till 45 högskolepoäng (hp) kan du stå som reserv till maximalt 165 hp. En termins heltidsstudier räknas alltså som 30 hp och halvtidsstudier som 15 hp. Utgångspunkten är att du kan läsa mer än heltid på en termin.