:

Kan man få permanent uppehållstillstånd om man är gift?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan man få permanent uppehållstillstånd om man är gift?
  2. Kan man få permanent uppehållstillstånd om man är sambo?
  3. Får man jobba med permanent uppehållstillstånd?
  4. Kan man få permanent uppehållstillstånd om man har barn i Sverige?
  5. Kan man få CSN utan permanent uppehållstillstånd?

Kan man få permanent uppehållstillstånd om man är gift?

Du kan få uppehållstillstånd om du är gift, har ingått registrerat partnerskap eller har varit sambo med någon som nu bor i Sverige. Med sambo menas ett par som inte är gifta men som bor och lever tillsammans som i ett äktenskap. Att ni har bott tillsammans under till exempel ett turistbesök räcker inte.

Kan man få permanent uppehållstillstånd om man är sambo?

Blivande makar eller sambor Du kan få uppehållstillstånd om du planerar att gifta dig eller bli sambo med någon som bor i Sverige. Om din partner har uppehållstillstånd i Sverige för att arbeta eller studera ska du ansöka om uppehållstillstånd som familjemedlem till henne eller honom.

Får man jobba med permanent uppehållstillstånd?

Permanent uppehållstillstånd innebär att man har rätt att bo och fritt arbeta i Sverige under den tid tillståndet gäller. Det innebär också att man har rätt till exempelvis studiemedel från Centrala studiestödsnämnden. Du kan också ansöka om medborgarskap.

Kan man få permanent uppehållstillstånd om man har barn i Sverige?

Om du är förälder till ett barn under 18 år som bor i Sverige kan du ansöka om uppehållstillstånd med anknytning till barnet. Ni ska tidigare ha bott tillsammans och avsikten är att ni ska bo tillsammans i Sverige.

Kan man få CSN utan permanent uppehållstillstånd?

Det finns särskilda skäl som kan ge dig rätt till svenskt studiestöd. Om du inte har fått ett uppehållstillstånd som flykting, alternativt skyddsbehövande eller på grund av synnerligen ömmande omständigheter kan du ändå ha rätt till studiestöd om du har ett uppehållstillstånd som CSN jämställer med flykting.