:

När kan ett äktenskap upplösas?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När kan ett äktenskap upplösas?
  2. Hur gör man bodelning under bestående äktenskap?
  3. Var anges att om bara en av makarna vill att äktenskapet ska upplösas har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid?
  4. Vad kan en Bodelningsförrättare göra?
  5. Varför sker bodelning under bestående äktenskap?
  6. Vad ska ingå i bodelningen?
  7. Hur länge kan man dra ut på bodelning?
  8. Vad menas med äktenskapshinder och ge några exempel på ett sådant?

När kan ett äktenskap upplösas?

5 § Äktenskap upplöses genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad.

Hur gör man bodelning under bestående äktenskap?

Anmälan om äktenskapsbodelning Innan makarna gör en bodelning under bestående äktenskap måste de anmäla detta till Skatteverket. Makarna behöver dock inte ange något skäl i sin anmälan. Huvudsaken är att makarna är överens om bodelningen. Anmälan kostar 275 kr och till den ska personbevis för makarna bifogas.

Var anges att om bara en av makarna vill att äktenskapet ska upplösas har den maken rätt till äktenskapsskillnad endast efter betänketid?

I 5 kap. 4 § ÄktB anges att om makar lever åtskilda sedan minst två år har var och en av dem rätt till äktenskapsskillnad utan betänketid. Det gäller oavsett om den andra maken motsätter sig äktenskapsskillnad eller om det finns barn under 16 år. Det avgörande är om makarna rent faktiskt lever åtskilda.

Vad kan en Bodelningsförrättare göra?

Som regel kallar bodelningsförrättaren er till ett möte för att höra om det finns någon möjlighet att hitta gemensamma lösningar. Om det inte går samlar hen in uppgifter om vad som ska vara med i bodelningen och gör sedan en förteckning över alla tillgångar och skulder.

Varför sker bodelning under bestående äktenskap?

Bodelning inom äktenskap förutsätter att makar är överens Bodelning kan inte ske om endast en part vill genomföra bodelningen eller om parterna inte kan nå samma slutpunkt kring uppdelningen av egendomen. Syftet med bodelning under äktenskap är att klargöra ägandeförhållanden och det är helt frivilligt.

Vad ska ingå i bodelningen?

I bodelningen ingår allt som är giftorättsgods. Giftorättsgods är allt som makarna äger som inte är så kallad enskild egendom. Giftorättsgods som makarna hade när ansökan om skilsmässa gjordes ska tas med i bodelningen.

Hur länge kan man dra ut på bodelning?

Det finns ingen tidsgräns för när bodelningen måste vara utförd. Det enda som finns är formkrav, alltså hur delningen ska gå till och vilka bodelningsdokument som ska signeras. Eftersom det saknas en tidsgräns kan man i princip säga att bodelningen kan förhalas hur länge som helst.

Vad menas med äktenskapshinder och ge några exempel på ett sådant?

Bland de äktenskapshinder som fanns tidigare i svensk rätt men som nu är avskaffade kan nämnas sinnessjukdom, epilepsi eller smittsam könssjukdom, att kvinnan varit gift tidigare och skilt sig samt att kretsen av förbjudna led var större.