:

Hur länge kan man vara utomlands som pensionär?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge kan man vara utomlands som pensionär?
  2. Hur länge får jag vistas utomlands?
  3. Vad händer med min pension om jag flyttar utomlands?
  4. Kan man ta ut hela sin tjänstepension på en gång?
  5. Kan jag ta ut min tjänstepension i klumpsumma?

Hur länge kan man vara utomlands som pensionär?

Om du har bott lagligt i ett annat EU-land i fem år har du automatiskt permanent uppehållsrätt i landet. Det betyder att du kan stanna i landet så länge du vill. Du får dock göra vissa avbrott under femårsperioden: Tillfälliga avbrott på mindre än sex månader per år.

Hur länge får jag vistas utomlands?

De flesta länder har dock i sin lagstiftning angett en gräns för hur många vistelsedagar per år personer kan vistas i landet och 183 dagar per år är den gräns som är vanligast förekommande. Sverige har ingen sådan gräns utan stadigvarande vistelse bedöms från fall till fall.

Vad händer med min pension om jag flyttar utomlands?

Inkomstgrundad pension behåller du oavsett vart du flyttar. Din inkomstpension, premiepension och tilläggspension får du behålla oavsett vilket land du flyttar till. Barnpension, omställningspension eller änkepension får du behålla oavsett vilket land du flyttar till eftersom de också är inkomstgrundade pensioner.

Kan man ta ut hela sin tjänstepension på en gång?

Det går ofta utmärkt att både ta ut en del av - eller hela - pensionen och fortsätta att arbeta. Men det finns åldersgränser för hur länge du får nya inbetalningar till din tjänstepension och lön och pension beskattas olika. Att arbeta samtidigt som du börjar ta ut hela eller delar av din pension går ofta bra.

Kan jag ta ut min tjänstepension i klumpsumma?

Kan man ta ut hela tjänstepensionen på en gång? Nej. Att plocka ut hela tjänstepensionen i en klumpsumma kallas ”återköp” och är inte tillåtet enligt lag. Tjänstepensionen kan inte heller överlåtas, pantsättas eller belånas.