:

Har man rätt att avbryta föräldraledighet?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Har man rätt att avbryta föräldraledighet?
  2. Hur mycket betalar arbetsgivaren vid föräldraledighet?
  3. Kan man jobba extra när man är föräldraledig?
  4. Vem betalar ut föräldraledighet?
  5. Vad kostar det att vara föräldraledig?
  6. Får man jobba 75 procent?
  7. Måste jag bevilja föräldraledighet?

Har man rätt att avbryta föräldraledighet?

Du kan avbryta din föräldraledighet tidigare än planerat och återgå till arbete i samma omfattning som tidigare. Om din ledighet var tänkt att pågå längre än en månad, kan arbetsgivaren kan dock skjuta på återgången en månad från det datum du informerar om att du vill avbryta ledigheten.

Hur mycket betalar arbetsgivaren vid föräldraledighet?

Hör med din arbetsgivare vad som gäller på din arbetsplats. De flesta akademiker omfattas av kollektivavtal som ger föräldralön vid föräldraledighet som motsvarar cirka 10% av lönen under lönetaket för föräldrapenning (cirka 40 250 kronor i månaden) samt mellan 80-90% av hela lönen över lönetaket.

Kan man jobba extra när man är föräldraledig?

Svar: Ja, du kan komma överens med din chef om att jobba några pass. Kom ihåg att du inte kan ta ut föräldrapenning de dagar då du arbetar och att komma överens med din chef om att ditt inhopp inte bryter din föräldraledighet. Det är viktigt eftersom du inte får ta fler än tre ledighetsperioder per år.

Vem betalar ut föräldraledighet?

När en anställd är föräldraledig får hen ersättning från Försäkringskassan, så kallad föräldrapenning. Enligt många kollektivavtal har den anställda dessutom rätt till ytterligare ersättning, så kallad föräldrapenningtillägg (FPT) som betalas ut genom AFA-försäkring eller föräldralön som betalas av arbetsgivaren.

Vad kostar det att vara föräldraledig?

Fråga din arbetsgivare vad som gäller på din arbetsplats....Räkneexempel för dig som jobbar inom stat, kommun eller region Visa fördjupning.

Föräldraledighet/deltidMed pensionsrätt för barnår kr/månUtan pensionsrätt för barnår kr/mån
Deltid 75% (8 år)-600 kronor-900 kronor
Deltid 90% (8 år)-100 kronor-200 kronor
BE

Får man jobba 75 procent?

Under den tiden kan du alltså jobba 75 procent av din normala heltid eller till exempel 6 timmars arbetsdag. Om du eller en annan förälder får omvårdnadsbidrag för barnet har du rätt att förkorta din arbetstid med upp till 25 procent. Det gäller även efter att barnet har fyllt åtta år eller avslutat sitt första skolår.

Måste jag bevilja föräldraledighet?

Arbetsgivaren behöver inte bevilja din föräldraledighet utan det räcker med att du meddelar att du ska vara föräldraledig. Det kan du förslagsvis göra genom att skriva e-post eller ett brev minst två månader före föräldraledighetens början.