:

Vem har rätt till familjeåterförening?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vem har rätt till familjeåterförening?
  2. Hur kan man hämta sina föräldrar till Sverige?
  3. Vad krävs för anhöriginvandring?
  4. Hur lång tid tar handläggning Migrationsverket?
  5. Kan min fru bli svensk medborgare?
  6. Kan man flytta sina föräldrar till Sverige?
  7. Kan man hämta nån till Sverige?
  8. Vem får invandra till Sverige?

Vem har rätt till familjeåterförening?

Vem kan ha rätt till familjeåterförening? har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder eller särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter, och bedöms ha välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid.

Hur kan man hämta sina föräldrar till Sverige?

Föräldrarna ansöker om uppehållstillstånd Föräldrarna kan ansöka om uppehållstillstånd via webben från deras hemland eller något annat land utanför Sverige där de bor. Föräldrarna kan även lämna in en ansökan om uppehållstillstånd till närmaste svenska ambassad eller generalkonsulat.

Vad krävs för anhöriginvandring?

Anhöriginvandring, eller anknytningsinvandring, är när en person vill flytta till eller stanna i Sverige på grund av att den har en anhörig som är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd i Sverige. Det gäller make, maka, sambo eller barn under 18 år och adoptivbarn.

Hur lång tid tar handläggning Migrationsverket?

Kortare tid från ansökan till beslut Det innebär en genomsnittlig handläggningstid på tre till fyra månader. Framöver väntas även handläggningstiderna inom övriga ärendeslag successivt minska till de tidsramar myndigheten har att förhålla sig till.

Kan min fru bli svensk medborgare?

Om du är gift, lever i ett registrerat partnerskap eller är sambo med en svensk medborgare kan du ansöka om svenskt medborgarskap efter tre år. Ni ska då ha bott tillsammans de senaste två åren. Det räcker inte med att ni är gifta med varandra, ni ska också bo tillsammans.

Kan man flytta sina föräldrar till Sverige?

Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver du uppehållstillstånd. Du kan i undantagsfall få uppehållstillstånd för att flytta till en familjemedlem i Sverige som inte är eller ska bli din make, maka, sambo.

Kan man hämta nån till Sverige?

I undantagsfall kan en nära anhörig som inte är eller ska bli din make, maka eller sambo få uppehållstillstånd för att bo med dig i Sverige. Då behöver du ha permanent uppehållstillstånd. För familjemedlemmar till personer som har flyttat till Sverige för att arbeta eller för att studera gäller andra regler.

Vem får invandra till Sverige?

En person som vill bosätta sig i Sverige och som är medborgare i ett land utanför EU måste ansöka om uppehållstillstånd. Det finns flera olika skäl för att uppehållstillstånd i Sverige, till exempel för att arbeta eller studera här, flytta till en familjemedlem eller för att söka skydd undan krig och förföljelse.