:

Hur länge får polisen förhöra?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge får polisen förhöra?
  2. Vad ska man säga i polisförhör?
  3. Hur länge pågår ett förhör?
  4. Vad ska jag säga under ett förhör?
  5. Hur ska man bete sig på förhör?
  6. Vad händer om man ljuger på ett förhör?

Hur länge får polisen förhöra?

Gripande och anhållande Den som grips får hållas kvar för förhör i högst tolv timmar och ska sedan släppas fri om inte åklagaren beslutar att anhålla den misstänkte.

Vad ska man säga i polisförhör?

Under ett förhör kontrollerar polisen din identitet och du får veta vad du är misstänkt för. Du får möjlighet att lämna din berättelse om det inträffade och din inställning till det du är misstänkt för. Du har rätt att begära att en advokat närvarar vid förhöret och också rätt att inte uttala dig.

Hur länge pågår ett förhör?

När polisen väl har hämtat dig till förhör har de rätt att hålla kvar dig i upp till 12 timmar om det behövs för att genomföra förhöret. Förhöret ska dock hållas skyndsamt och det är till exempel inte ok att hämta dig till ett förhör på natten med planen att hålla kvar dig tills förhöret kan hållas på morgonen.

Vad ska jag säga under ett förhör?

I samband med att förhör hålls med den som är misstänkt ska denne underrättas om vilket brott hen är misstänkt för. Den misstänkte ska också få möjlighet att berätta hur hen ställer sig till anklagelserna, det vill säga, om brottet eller brotten erkänns eller förnekas.

Hur ska man bete sig på förhör?

Vad du kan tänka på under förhöret Det du säger under ett förhör kan även senare åberopas under en rättegång. Att du skaförhör innebär att det pågår en förundersökning om brott. Utgångspunkten är att sekretess råder för de uppgifter som ingår i förundersökningen.

Vad händer om man ljuger på ett förhör?

Om man som vittne ljuger under ed och det kan bevisas så riskerar man att åtalas och straffas för mened vilket ofta renderar i ett fängelsestraff. Vad gäller då om du bli kallad som vittne till polisen i anledning av ett brott? Svaret är att du behöver inte heller då säga någonting.