:

Hur räknas efterlevandepension ut?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur räknas efterlevandepension ut?
  2. När betalas pension ut 2022?
  3. Varför får du ingen garantipension om du är gift?
  4. Hur ingår garantipension i den allmänna pensionen?
  5. Hur mycket får du i garantipension?
  6. Har du en pension låg kan du få rätt till bostadstillägg?

Hur räknas efterlevandepension ut?

Årsbeloppet för efterlevandepensionen är i de flesta fall 15 procent av den genomsnittliga lönen. Ersättningens storlek är beroende av din genomsnittliga lön enligt tabellen nedan.

När betalas pension ut 2022?

Din pension betalas ut en gång per månad. I tabellen ser du när du får din tjänstepension under 2022....Utbetalningsdagar.

Du som är född dag 1-15Du som är född dag 16-31
19 september19 september
18 oktober19 oktober
18 november18 november
19 december19 december

Varför får du ingen garantipension om du är gift?

Du får ingen garantipension om du: Är ensamstående och får 12 530 kronor per månad eller mer i inkomstpension före skatt. Om du är gift och får 11 153 kronor per månad eller mer före skatt. Bra att känna till är att du kan ha lägre pension och ändå inte få någon garantipension.

Hur ingår garantipension i den allmänna pensionen?

Garantipension ingår i den allmänna pensionen och är ett grundskydd för dig som haft låg eller ingen arbetsinkomst under livet. Du behöver inte göra en separat ansökan om garantipension. När du ansöker om allmän pension prövar vi automatiskt om du har rätt till garantipension från 65 år.

Hur mycket får du i garantipension?

Hur mycket du får i garantipension påverkas av ditt civilstånd, hur länge du har bott eller arbetat i Sverige och om du har andra skattepliktiga pensionsinkomster. Som mest kan garantipensionen bli 7 861 kronor i månaden för gifta och 8 799 kronor för ogifta. Beloppen är före eventuellt skatteavdrag.

Har du en pension låg kan du få rätt till bostadstillägg?

Är din pension låg kan du få garantipension och ha rätt till bostadstillägg. En tumregel är att den allmänna pensionen och tjänstepension tillsammans blir cirka 60 procent av din lön, om du planerar att gå i pension vid 65 år och har jobbat heltid i hela ditt yrkesliv sedan 23 års ålder.