:

Varför får man spironolakton?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Varför får man spironolakton?
  2. När ta spironolakton?
  3. Är spironolakton betablockerare?
  4. Vad används spironolactone till?
  5. När är det bäst att ta blodtrycksmedicin morgon eller kväll?
  6. Är spironolakton blodförtunnande?
  7. Hur verkar urindrivande läkemedel?

Varför får man spironolakton?

Spironolakton är ett kaliumsparande, urindrivande medel (diuretikum) som påverkar njurarna på ett sådant sätt att mera vätska (urin) utsöndras genom kroppen. Förutom urindrivande effekt har spironolakton en blodtryckssänkande effekt.

När ta spironolakton?

Hur du använder Spironolakton Takeda Tabletterna bör tas i samband med måltid. Vanlig dos för vuxna är mg dagligen, men högre eller lägre doser kan användas i vissa fall. Tabletterna kan delas genom ett lätt tryck.

Är spironolakton betablockerare?

Idag behandlas hjärtsvikt vanligtvis med ACE- hämmare, betablockerare och ibland spironolakton. Spironolakton är en mineralkortikoidreceptorantagonist, som i RALES- studien (1999) har visat goda effekter på mortalitets- och morbiditetsreduktion hos hjärtsviktspatienter när den gavs som tillägg till ACE- hämmare.

Vad används spironolactone till?

Spironolactone Accord kan förskrivas av läkare för behandling av: vätskeansamling i vävnaderna som en följd av hjärtsjukdom. Måttlig till svår hjärtsvikt (NYHA klass III‑IV) förhöjt blodtryck, som tillägg till en saltfri kost och urindrivande läkemedel.

När är det bäst att ta blodtrycksmedicin morgon eller kväll?

Blodtrycksmätningar som du gör hemma är det pålitligaste sättet att få fram din rätta blodtrycksnivå. Mät blodtrycket innan du tar medicinerna på morgonen kl. 6–9 och på kvällen kl. 18–21.

Är spironolakton blodförtunnande?

Spironolakton Pfizer innehåller den aktiva substansen spironolakton. Spironolakton är ett kaliumsparande, urindrivande medel (diuretikum) som påverkar njurarna på ett sådant sätt att mera vätska (urin) utsöndras genom kroppen. Förutom urindrivande effekt har spironolakton en blodtryckssänkande effekt.

Hur verkar urindrivande läkemedel?

Diuretika (urindrivande) hjälper kroppen att bli av med överflödig vätska genom att få njurarna att producera mer urin. Du kommer att upptäcka att du kissar mer när du tar dem, men det är inget att oroa sig för.