:

Vad är RLS 85?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är RLS 85?
  2. Vad tittar man på i en RLS bedömning?
  3. Vad är skillnaden mellan medvetslös och koma?
  4. Varför har man Restless legs?
  5. Hur går man tillväga när man kontrollerar medvetandet hos en person och hur bedömer man den?
  6. Hur kontrollerar man medvetandet på en person?
  7. Kan man bota restless legs?

Vad är RLS 85?

RLS (reaction level scale, egentligen RLS 85) används i Sverige och delar av Skandinavien för bedömning av medvetandegrad. Glasgow Coma Scale (GCS) används i stora delar av övriga världen. Graderade skalor underlättar kommunikationen med andra vårdgivare och ska därför användas i kliniskt bruk.

Vad tittar man på i en RLS bedömning?

Skalorna skiljer sig i hur de bedömer patienten. I RLS-85 används en 8-gradig skala där 1-3 innebär att patienten är vid medvetande och 4-8 innebär att patienten är i medvetslöshet. RLS-85 tar bara hänsyn till det motoriska svaret på smärta på en medvetslös patient medan GCS väger in flera andra faktorer.

Vad är skillnaden mellan medvetslös och koma?

Koma betyder medvetslöshet. Medvetslösheten kan vara mer eller mindre djup. Vid ytlig medvetslöshet kan personen ifråga ta in en del intryck även om hen inte kan meddela sig med omvärlden. När jag som läkare står inför en person med sänkt medvetande kan jag inte säkert säga hur djup medvetslösheten är.

Varför har man Restless legs?

RLS kan dels vara primär och är då ofta dominant ärftlig, dels sekundär till andra sjukdomar, framför allt uremi, järnbrist (med eller utan anemi), polyneuropati (till exempel på grund av diabetes, alkoholmissbruk, B 12-brist), Parkinsons sjukdom samt till graviditet (trefaldigt ökad risk).

Hur går man tillväga när man kontrollerar medvetandet hos en person och hur bedömer man den?

Undersökning och larm

  1. Kontrollera medvetande. En person som inte reagerar på lätta skakningar och tilltal ska betraktas som medvetslös.
  2. Kontrollera andning. Lyft hakan och böj huvudet bakåt. ...
  3. Larma. Om personen är medvetslös och andas onormalt eller inte alls, ska du omedelbart larma och starta HLR 30:2.

Hur kontrollerar man medvetandet på en person?

Skaka försiktigt i personens axlar. Om du hittar en person som verkar medvetslös, gå alltid fram och kontrollera medvetandet, (medvetandekontroll). Försök att få kontakt med personen genom att skaka försiktigt i personens axlar och fråga hur personen mår.

Kan man bota restless legs?

De allra flesta som har obehagliga eller smärtsamma myrkrypningar i benen, restless legs syndrome, RLS, klarar sig utan medicinsk behandling. Men uppskattningsvis 2–3 procent har så mycket besvär att de kan behöva något läkemedel.