:

Vilka brott ger villkorlig dom?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vilka brott ger villkorlig dom?
  2. Vilka brott är Artbrott?
  3. Vad är en klass 3 anstalt?
  4. Är narkotikabrott ett artbrott?
  5. Vad är våld mot tjänsteman?
  6. Kan man få böter och villkorlig dom?

Vilka brott ger villkorlig dom?

Den som har begått ett brott som kräver ett strängare straff än böter, kan i vissa fall dömas till villkorlig dom i stället för fängelse. En förutsättning är att domstolen inte tror att den tilltalade kommer att begå nya brott. Den som döms till villkorlig dom får en prövotid på två år, men ingen övervakning.

Vilka brott är Artbrott?

Som exempel på artbrott nämns i förarbetena bl. a. grovt rattfylleri, brott mot jakt- och vapenlagstiftningen, olovlig vistelse i riket, oprovocerad miss- handel, våld mot tjänsteman, vissa skattebrott, narkotikabrott, vissa bokföringsbrott, mened, övergrepp i rättssak samt brott mot totalförsvarsplikten.

Vad är en klass 3 anstalt?

Nuvarande system för säkerhetsklassning använder skalan 1-3, vilket innebär att säkerhetsklass 3 motsvarar "öppen anstalt" medan fängelser med säkerhetsklass 1-2 motsvarar "sluten anstalt". Enligt tidigare säkerhetsklassning på skalan A-E hade öppna anstalter säkerhetsklass E och slutna anstalter säkerhetsklass A-D.

Är narkotikabrott ett artbrott?

narkotikabrott är ett artbrott, som utom i ringa fall, normalt ska föranleda fängelsestraff. I särskilda fall kan skyddstillsyn i förening med samhällstjänst eller villkorlig dom i förening med samhällstjänst ersätta korta fängelsestraff trots detta, då domstolen ska ta hänsyn till presumtionen mot fängelse.

Vad är våld mot tjänsteman?

Brottet innebär att den som med våld eller hot om våld förgriper sig på en tjänsteman i dennes myndighetsutövning eller tvingar eller hindrar en tjänsteman från en åtgärd i myndighetsutövningen eller hämnas för en sådan åtgärd döms för våld eller hot mot tjänsteman till böter eller fängelse i högst två år.

Kan man få böter och villkorlig dom?

Villkorlig dom och dagsböter Genom att kombinera villkorlig dom med dagsböter förstärks påföljden, vilket gör att en villkorlig dom (med dagsböter) framstår som mer ingripande än endast ett bötesstraff.