:

När skall bodelning ske vid ett samboförhållande respektive äktenskap?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När skall bodelning ske vid ett samboförhållande respektive äktenskap?
  2. Hur lång tid innan sambolagen träder i kraft?
  3. När träder sambolagen in?
  4. Vad gör man på borgerlig vigsel?
  5. När ska sambo begära bodelning?

När skall bodelning ske vid ett samboförhållande respektive äktenskap?

I 8 § andra stycket sambolagen framgår det ur lagtexten att en begäran om bodelning ska ske senast 1 år efter det att samboförhållandet upphörde. Ett samboförhållande upphör om samborna ingår äktenskap, flyttar isär eller om en av samborna avlider.

Hur lång tid innan sambolagen träder i kraft?

Denna lag träder i kraft den , då lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem och lagen (1987:813) om homosexuella sambor upphör att gälla. 2. Om ett samboförhållande har upphört före ikraftträdandet, tillämpas äldre bestämmelser.

När träder sambolagen in?

Lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem (sambolagen) trädde i kraft den 1 januari 1988.

Vad gör man på borgerlig vigsel?

En borgerlig vigsel är en enkel och kort ceremoni och precis som ett kyrkbröllop rättsligt bindande, men utan religiösa inslag. Äktenskapet är könsneutralt, dvs två personer av olika eller samma kön kan gifta sig med varandra. Efter vigseln får brudparet ett vigselbevis och kommunen underrättar Skatteverket om vigseln.

När ska sambo begära bodelning?

Sambor måste begära bodelning inom ett år från separation Om förhållandets upplösning däremot beror på att någon avlider, ska bodelning begäras senast vid bouppteckningsförrättningen.