:

Kan man amma när man har cancer?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan man amma när man har cancer?
  2. Kan man få bröstcancer när man ammar?
  3. När ska man inte amma?
  4. Kan man göra mammografi när man ammar?
  5. Är ersättning sämre än bröstmjölk?

Kan man amma när man har cancer?

Genomgången visar också entydigt att amning skyddar mot ovarialcancer (äggstockscancer). Däremot går det inte att dra slutsatsen att skyddet blir starkare ju längre kvinnan har ammat.

Kan man få bröstcancer när man ammar?

Risken för bröstcancer kan däremot öka lite för den som blir gravid för första gången efter 30 års ålder, jämfört med att inte ha fött barn alls. Men det är en liten ökning. Amning minskar också risken för bröstcancer, men inte lika mycket som att vara gravid.

När ska man inte amma?

En del kan inte välja om de ska amma sitt nyfödda barn eller inte. Barnet kan vara för tidigt född eller för sjuk för att orka suga. En del kan inte amma av medicinska eller psykologiska skäl. Ibland fungerar amningen inte hur mycket du än försöker.

Kan man göra mammografi när man ammar?

Om du är gravid eller ammar Stråldosen från mammografin är ofarlig för fostret och påverkar inte bröstmjölken. Det är bra om du som ammar försöker mjölka ur brösten före undersökningen. En del mottagningar rekommenderar att du väntar med undersökningen om du ammar.

Är ersättning sämre än bröstmjölk?

Barnets kropp kan inte ta upp protein och andra näringsämnen från ersättning lika lätt som från bröstmjölk. Därför är halten av dessa ofta lite högre i ersättning än i bröstmjölk. Barn som får ersättning mår oftast lika bra som barn som ammas.