:

För vem gäller livsmedelslagen?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. För vem gäller livsmedelslagen?
 2. Vilken uppgift måste alltid finnas med i märkning av ost?
 3. Måste livsmedel ha bäst före?
 4. Vad menas med SLV?
 5. Hur kan man använda sig av Matcirkeln?
 6. Vilka allergener ska alltid framgå av märkning?
 7. Vad händer om man inte följer matcirkeln?

För vem gäller livsmedelslagen?

Vad säger lagstiftningen om vår mat? Numera är nästan alla regler om livsmedel utarbetade inom EU, och gäller för hela EU. I Sverige gäller även nationella regler om livsmedel i form av lagar, förordningar och Livsmedelsverkets föreskrifter.

Vilken uppgift måste alltid finnas med i märkning av ost?

Alla som serverar eller säljer livsmedel har ett ansvar för att maten är säker att äta. Livsmedlet får inte med- föra risk för människors hälsa. Ett exempel på när märkningen är viktig för konsu- mentens säkerhet är om livsmedlet innehåller aller- gener, det vill säga ämnen som kan utlösa en allergisk reaktion.

Måste livsmedel ha bäst före?

Alla förpackade livsmedel ska vara märkta med bäst före-dag eller, i vissa fall, sista förbrukningsdag. Det finns undantag, till exempel behöver inte hela frukter och grönsaker märkas med hållbarhetstid.

Vad menas med SLV?

Livsmedelsverket (SLV) är förvaltningsmyndighet för frågor som gäller livsmedel inklusive dricksvatten och har till uppgift att i konsumenternas intresse verka för säkra livsmedel av god kvalitet, redlighet i livsmedelshanteringen och goda matvanor.

Hur kan man använda sig av Matcirkeln?

De flesta livsmedel innehåller många olika näringsämnen, men särskilt mycket av några. I matcirkeln grupperas livsmedel så att de som har liknande näringsinnehåll ingår i samma grupp. Om man varje dag äter något livsmedel från varje grupp i matcirkeln får man en bra variation av näringsämnen.

Vilka allergener ska alltid framgå av märkning?

Ingredienser som oftast ger allergi eller annan överkänslighet

 • spannmål, som innehåller gluten (det vill säga vete, råg, korn, havre, spelt (dinkel), khorasanvete, eller korsningar mellan dem)
 • kräftdjur.
 • ägg.
 • fisk.
 • jordnötter.
 • sojabönor.
 • mjölk och mjölkprodukter (inklusive laktos)

Vad händer om man inte följer matcirkeln?

De flesta livsmedel innehåller många olika näringsämnen, men särskilt mycket av några. I matcirkeln grupperas livsmedel så att de som har liknande näringsinnehåll ingår i samma grupp. Om man varje dag äter något livsmedel från varje grupp i matcirkeln får man en bra variation av näringsämnen.