:

Hur hantera felaktig faktura?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur hantera felaktig faktura?
 2. Vad ska man göra om någon bestrider en faktura?
 3. Är man skyldig att betala faktureringsavgift?
 4. Kan man vägra betala faktura?
 5. Hur går fakturering till?
 6. Vad gäller vid fakturering?

Hur hantera felaktig faktura?

Om du har fått en faktura som är felaktig skall du i första hand kontakta företaget via mejl och bestrida kravet. Det är viktigt att du har ett datum för bestridandet. Skicka en kopia till oss på Svensk Handel. Behåll kopia för avsända mejl.

Vad ska man göra om någon bestrider en faktura?

Om en kund bestrider faktura kan du kräva att få betalt Det går att vända sig till Kronofogden ifall det finns rätt till betalning av en kund, exempelvis på grund av ett avtal. Det kan vara så att ett uppdrag utförts eller att en vara sålts till en kund som inte har betalat.

Är man skyldig att betala faktureringsavgift?

Fakturaavgift. Företag har rätt att ta ut en administrationsavgift för att hantera betalning, så länge det står i avtalet mellan dig och företaget. Avgiften är okej så länge den är skälig och motsvarar den faktiska kostnaden som företaget får på grund av betalningshanteringen.

Kan man vägra betala faktura?

När du bestritt en faktura och förklarat för fakturaavsändaren varför du inte vill betala, bör fakturaavsändaren inte kräva in pengarna genom att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Ett betalningsföreläggande från Kronofogden är en uppmaning till dig att betala en skuld som har förfallit.

Hur går fakturering till?

I dagligt tal är en faktura detsamma som en räkning – ett skriftligt krav på betalning från ett företag för en vara eller tjänst. Du får fakturan i mailen eller i posten och betalar den sedan före förfallodatum. Det finns inte någon lagstadgad betalningsperiod utan sista betalningsdag ska stå på fakturan.

Vad gäller vid fakturering?

En faktura ska innehålla följande uppgifter:

 • Datum för utfärdandet av fakturan.
 • Löpnummer.
 • Säljarens registreringsnummer till mervärdesskatt.
 • Köparens registreringsnummer till mervärdesskatt om köparen är skattskyldig för förvärvet.
 • Säljarens och köparens namn och adress.