:

Hur länge kan man stryka utbildningar?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge kan man stryka utbildningar?
  2. Hur fungerar Reservplatser antagning?
  3. Kan man komma in om man är reserv?
  4. Hur ska man prioritera utbildningar?
  5. Vad händer om man blir reserv?
  6. Kan man stå kvar som reserv och tacka ja?
  7. Vad händer om man står som reserv?

Hur länge kan man stryka utbildningar?

Hur länge kan jag stryka utbildningar? Du kan stryka utbildningar ända fram tills det är dags för det första urvalet, som sker några dagar innan antagningsbeskedet kommer, se Viktiga datum . De utbildningar du har satt under den du stryker flyttas då upp i anmälan. Utbildningarna är fortfarande i tid.

Hur fungerar Reservplatser antagning?

Reservplacering. De som inte kan antas i urvalet får ett reservplatsnummer. Till vissa av våra utbildningar kan många reserver erbjudas plats på grund av att flera antagna lämnar återbud medan det till andra är få eller inga återbud. Tänk på att ett lågt reservnummer aldrig är en garanti för att få en plats!

Kan man komma in om man är reserv?

Räcker min reservplats för att bli antagen? Det går inte att ge ett definitivt svar på den frågan. Du står som reserv för att andra har blivit antagen före dig. Med andra ord hänger det på att någon annan tackar nej till sin plats för att du skulle komma före i kön.

Hur ska man prioritera utbildningar?

Det är helt avgörande att du prioriterar dina sökta utbildningar i den ordning du helst vill gå dem. Med andra ord sätter du den utbildning du helst vill komma in på överst, näst helst som nummer två och så vidare. En termins heltidsstudier motsvarar 30 högskolepoäng (hp) och en halvfartsutbildning 15 hp.

Vad händer om man blir reserv?

I beskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken. Om du blivit antagen eller står som reserv, måste du tacka ja för att behålla din plats. Du tackar även nej till de utbildnings- eller reservplatser som du inte är intresserad av. När du har svarat skickas ett bekräftelsemejl till din e-post.

Kan man stå kvar som reserv och tacka ja?

Skriv vilka utbildningar du vill tacka ja till. Du kan bara stå kvar som antagen till max 45 högskolepoäng. Dessutom får du stå kvar som reserv till max 165 högskolepoäng. Är du reserv till allt kan du stå kvar som reserv till max 210 högskolepoäng.

Vad händer om man står som reserv?

Om du får en reservplats så försvinner platsen på ett lägre val som du redan tackat ja till. Om det blir platser lediga på en utbildning under reservantagningen så tilldelas de i turordning till de som finns på reservlistan.