:

Hur stor ska Gödselplattan vara?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur stor ska Gödselplattan vara?
  2. Måste man ha Gödselplatta?
  3. Hur gör man en gödselplatta?
  4. Hur stor Gödselplatta häst?
  5. Hur många kubik gödsel producerar en häst?
  6. Hur bygga Gödselplatta?

Hur stor ska Gödselplattan vara?

En gödselplatta måste vara tillräckligt stor för att rymma den mänd gödsel som produceras på gården. Hur stor plattan ska vara beror på antalet djur och hur länge du normalt lagrar gödseln. Du ska ha kapacitet att lagra gödsel för minst sex månader.

Måste man ha Gödselplatta?

Om du har tio eller färre djurenheter i övriga Sverige Därför behöver du ändå välja något lämpligt sätt att förvara gödseln, till exempel på en gödselplatta, i en container eller annat utrymme. Kommunen kan med hänvisning till miljöbalken ställa mer specifika krav på ditt lagringsutrymme för gödsel.

Hur gör man en gödselplatta?

Ta bort matjorden så du kommer till fast mark, sen lägger du på ca 30 cm bergkross 0-35 ( det är billigast och bäst) kör åt det ordentligt, eller padda ner det. Sen armerar du med rutnät och gjuter en ca 10 cm tjock platta, lite tjockare i kanten runt om.

Hur stor Gödselplatta häst?

Anna räknar ut att hennes fyra hästar producerar cirka 20 m³ gödsel under vinterhalvåret när de inte hålls på bete. Gödseln kan staplas till cirka två meter vilket innebär att Anna behöver gjuta en gödselplatta på 10 m².

Hur många kubik gödsel producerar en häst?

Varje häst producerar stora mängder träck och urin. För en häst som väger cirka 500 kg handlar det om 8-10 ton gödsel – varje år! Det blir tonvis med gödsel från landets cirka 360 000 hästar. Eftersom hästgödsel innehåller växtnäringsämnen är det viktigt att dessa återförs till åkermarken.

Hur bygga Gödselplatta?

Ta bort matjorden så du kommer till fast mark, sen lägger du på ca 30 cm bergkross 0-35 ( det är billigast och bäst) kör åt det ordentligt, eller padda ner det. Sen armerar du med rutnät och gjuter en ca 10 cm tjock platta, lite tjockare i kanten runt om.