:

Hur lång garanti har man på bilreparationer?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur lång garanti har man på bilreparationer?
  2. Vad innebär begreppet fältservice när det gäller Fordonsmekaniker?
  3. Hur lång tid får en bilreparation ta?
  4. Vad gäller vid reparation?
  5. Hur lyder konsumenttjänstlagen?
  6. I vilket läge är en verkstad skyldig att avråda en kund från att reparera ett fordon?
  7. Vad tjänar en Bussmekaniker?
  8. Vad menas med fältservice?
  9. Vilka villkor måste vara uppfyllda för att verkstaden ska stå för kostnaderna?
  10. Vilka regler gäller när du lämnar in din bil på verkstad?

Hur lång garanti har man på bilreparationer?

Konsumenttjänstlagen ger dig rätt att reklamera i upp till tre år från att arbetet utfördes. Garantin kan ge ett utökat skydd, men eftersom det är frivilligt att ge en garanti så bestämmer verkstaden hur länge den gäller.

Vad innebär begreppet fältservice när det gäller Fordonsmekaniker?

Lastbils- och maskinmekaniker arbetar med tunga fordon, oftast på en verkstad med datorstöd och utrustning för tunga lyft. Även fältservice förekommer och då åker mekanikern ut till kundens fordon för att laga det på plats.

Hur lång tid får en bilreparation ta?

Fördröjning av en reparation Vid normala reparationer kan 2 veckor anses vara en skälig tid. Om en reparation fördröjs, måste verkstaden meddela detta. I allmänhet måste man ge verkstaden skälig tilläggstid vid en fördröjning. Du har rätt att låta bli att betala priset eller en del av det tills arbetet är gjort.

Vad gäller vid reparation?

Du måste reklamera felet innan du, på eget bevåg, försöker få felet avhjälpt. I första hand har verkstaden rätt att försöka avhjälpa felet. Misslyckas verkstaden med att avhjälpa felet, eller meddelar att de inte tänker avhjälpa från första början, kan du gå vidare och göra andra påföljder gällande.

Hur lyder konsumenttjänstlagen?

Konsumentens rättigheter vid felaktig tjänst Om tjänsten anses felaktig kan konsumenten reklamera den. Konsumenten har rätt att reklamera en tjänst inom tre år efter avslutat arbete. Avser tjänsten arbete på mark, byggnader eller andra fasta saker har konsumenten rätt att reklamera fel som upptäcks inom tio år.

I vilket läge är en verkstad skyldig att avråda en kund från att reparera ett fordon?

Verkstaden är skyldig att avråda om reparationen inte är till rimlig nytta för konsumenten, t. ex. när reparationskostnaden uppgår till mer än 50 procent av bilens värde. Om bilen, trots avrådande, ska repareras är dock upp till dig som beställare att besluta om.

Vad tjänar en Bussmekaniker?

29 800 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad menas med fältservice?

Field Service Management, även känt som fältservice på svenska, är ett sätt att optimera det arbete som sker utanför kontoret på fältet. Det kan till exempel röra sig om konsultationer, försäljning, reparation och underhåll, kundsupport och regelbundna inspektioner.

Vilka villkor måste vara uppfyllda för att verkstaden ska stå för kostnaderna?

Verkstaden har rätt att debitera kunden för kostnader för en besiktning eller liknande undersökning av fordonet, orsakade av en uppenbart ogrundad reklamation, om kunden i förväg har informerats om dessa kostnader.

Vilka regler gäller när du lämnar in din bil på verkstad?

Du måste reklamera felet innan du, på eget bevåg, försöker få felet avhjälpt. I första hand har verkstaden rätt att försöka avhjälpa felet. Misslyckas verkstaden med att avhjälpa felet, eller meddelar att de inte tänker avhjälpa från första början, kan du gå vidare och göra andra påföljder gällande.