:

Hur håller man en kurs?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur håller man en kurs?
 2. Kan man ändra ordning antagning?
 3. Vad är skillnad mellan program och kurs?
 4. Hur skapar man en bra utbildning?
 5. Kan man tacka ja till fler utbildningar?
 6. Kan man ändra sina val till gymnasiet?
 7. Vad innebär en kurs?
 8. Måste man söka kurser inom program?
 9. Hur arbetar man med kompetensutveckling?

Hur håller man en kurs?

Praktiskt genomförande

 • I början: Tala om vad du ska tala om. Syfte och mål.
 • I slutet: Tala om vad du har talat om. Repetera syfte och mål. ...
 • Håll koll på tiden – ha tillgång till en klocka, börja på utsatt tid.
 • Planera och utgå ifrån dig och din personlighet.

Kan man ändra ordning antagning?

Du kan ändra ordningen i din anmälan ända fram till sista anmälningsdag. Efter sista anmälningsdag kan du bara stryka utbildningar. Du kan stryka utbildningar ända fram tills det är dags för det första urvalet, som sker några dagar innan antagningsbeskedet kommer, se Viktiga datum.

Vad är skillnad mellan program och kurs?

Alla högskoleutbildningar består av kurser. Väljer du ett program läser du förutbestämda kurser i en viss ordning. Vill du själv sätta ihop din utbildning kan du läsa så kallade fristående kurser.

Hur skapar man en bra utbildning?

Fem tips för dig som ska sätta ihop en kurs

 1. Varför? Första steget är att ställa dig frågan om varför du håller en utbildning. ...
 2. Relevans. Vad behöver dina kursdeltagare veta för att kunna utföra sitt jobb bättre? ...
 3. Mål. Sätt beteendemål och utgå från dem när du designar kursen. ...
 4. Övningar. ...
 5. Berättelser.

Kan man tacka ja till fler utbildningar?

Du ska aldrig tacka ja till utbildningar som ligger högre upp än den utbildning du helst vill gå. Här följer tre exempel på hur du ska svara beroende på hur du har prioriterat och vilket av dina val du vill bli antagen till.

Kan man ändra sina val till gymnasiet?

Under våren finns det möjlighet att ändra sitt tidigare gymnasieval eller göra gymnasieval, om du av någon anledning inte gjorde det under valperioden. Under omvalsperioden kan du som elev ändra ditt val delvis eller helt; du kan t.

Vad innebär en kurs?

En kurs är ett definierat och avgränsat avsnitt i en utbildning. Det består i allmänhet av flera lektioner eller andra tillfällen för undervisning, och ett eller flera tillfällen till examination. En samling kurser som motsvarar ett läsår kallas för årskurs.

Måste man söka kurser inom program?

Alla programstudenter ska söka sina kurser Huvudregeln är att alla programstudenter ska anmäla sig till kurser inom program inför termin två och efterföljande terminer.

Hur arbetar man med kompetensutveckling?

Kompetensutveckling handlar om möjligheten för personal och chefer att utveckla sig i sitt arbete genom till exempel utbildning och kurser. Att få prova nya arbetsuppgifter eller lära sig av arbetskamrater är också en form av kompetensutveckling.