:

Vad är en pensionsplan?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en pensionsplan?
  2. Vad är skatten på pension i Spanien?
  3. Hur mycket höjs pensionen med 2022?
  4. Vad menas med försäkringskapital?
  5. När börjar man tjäna in till tjänstepension?

Vad är en pensionsplan?

För dig som omfattas av pensionsplanen för ombudsmän och funktionärer inom LO och LO-förbund betalar din arbetsgivare varje månad, tidigast från det att du fyllt 25 år, in pengar till din tjänstepension. Du väljer själv hur pengarna ska placeras och i vilken sparform.

Vad är skatten på pension i Spanien?

Pensionsinkomsten beskattas både i Sverige (SINK) med 25 % och i Spanien. I Spanien anses inte dessa utbetalningar som pension utan beloppen beskattas som kapitalinkomst med rak skatt om 18 %. På grund av dubbelbeskattning avräknas den spanska skatten från den svenska skatten i Sverige.

Hur mycket höjs pensionen med 2022?

År 2022 innebär förslaget att pensionärer med allmän inkomstgrundad pension i det lägsta inkomstintervallet med upp till 11 846 kronor i månaden, får det högsta förmånsbeloppet om 1 000 kronor i månaden i garantitillägg.

Vad menas med försäkringskapital?

Försäkringskapital. Försäkringskapitalet är det aktuella värdet på din försäkring. Försäkringskapitalet påverkas bland annat av inbetalda premier, avgifter och avkastning. Inom den allmänna pensionen kallas det aktuella värdet för pensionsbehållning.

När börjar man tjäna in till tjänstepension?

Du börjar tjäna in till din tjänstepension från den månad du fyller 25 år tills du är 67 år. Din arbetsgivare sätter in motsvarande 4,5 procent av din månadslön upp till 44 375 kronor (2022). På lönedelar över detta belopp sätter arbetsgivaren in motsvarande 30 procent av månadslönen.