:

Hur ska man som arbetsgivare agera för att förbättra arbetsförhållandena?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur ska man som arbetsgivare agera för att förbättra arbetsförhållandena?
 2. Vilka regler gäller vid distansarbete?
 3. Kan man stämma sin arbetsgivare?
 4. Kan en arbetsgivare ändra dina arbetsuppgifter?
 5. Vad innebär distansarbete för arbetsgivaren?
 6. Vad räknas som distansarbete?
 7. Kan arbetsgivaren tvinga dig att ta ett blodprov?
 8. Är Arbetsplatsträff lagstadgat?
 9. Är APT lagstadgat?
 10. Vad säger lagen om Apt?

Hur ska man som arbetsgivare agera för att förbättra arbetsförhållandena?

skapa ordning och reda organisera arbetsmiljöarbetet låta alla få komma till tals och bli överens om vad som ska gälla undersöka arbetsförhållandena bedöma risker vidta åtgärder följa upp ifall det bidragit till en förbättrad arbetsmiljö eller inte.

Vilka regler gäller vid distansarbete?

 • Datum. ...
 • Distansarbete ska vara frivilligt och bygger på en överenskommelse mellan arbets‐ givaren och medarbetaren, där ömsesidigt förtroende utgör grunden. ...
 • Högst två dagar per vecka får användas till distansarbete. ...
 • Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön på platsen för distansarbete enligt Arbetsmiljölagen.

Kan man stämma sin arbetsgivare?

Många ställer sig frågan om de kan stämma dig som arbetsgivare? Det korta svaret är ja, en anställd kan självklart stämma dig som arbetsgivare om det verkligen är så att du behandlat din anställde illa. Men många gånger kan det vara en anställd som är arg på sin arbetsgivare på någon grund som inte strider mot lag.

Kan en arbetsgivare ändra dina arbetsuppgifter?

Denna arbetsledningsrätt innebär bland annat att arbetsgivaren kan genomföra smärre förändringar utan att komma överens med arbetstagaren, däremot kan arbetsgivaren vara skyldig att först förhandla med den lokala fackliga organisationen innan ändringen genomförs.

Vad innebär distansarbete för arbetsgivaren?

Att tänka på vid distansarbete En del arbetsgivare tillåter sina medarbetare att jobba hemifrån på heltid, medan andra låter dem dela sin tid mellan hemmet och kontoret. Som arbetsgivare är det viktigt att du sätter upp tydliga riktlinjer för vad som gäller – är hemarbete tillåtet på hel- eller deltid?

Vad räknas som distansarbete?

Distansarbete i lagens mening är arbete som frivilligt och regelbundet utförs någon annanstans än på kontoret. Denna typ av distansarbete kräver enskilda, skriftliga överenskommelser mellan chef och arbetstagare.

Kan arbetsgivaren tvinga dig att ta ett blodprov?

Arbetsgivaren har enligt lag ingen rätt att kräva blåstest eller blodprov och arbetstagaren har ingen skyldighet att gå med på dem. Arbetsgivaren har däremot rätt att förhindra och förbjuda arbetstagaren från att arbeta med hänvisning till arbetssäkerheten.

Är Arbetsplatsträff lagstadgat?

Har chefen rätt i det och har Kommunal godkänt obligatoriet? SVAR: Ja, arbetsgivaren kan bestämma att apt, det vill säga arbetsplatsträffar, är en del av de ordinarie arbetsuppgifterna som ska utföras och ibland finns denna fråga reglerad i lokala avtal med arbetsgivaren.

Är APT lagstadgat?

Det är inte lagstadgat men väl reglerat i kollektivavtal. Frågan är om din arbetsplats har kollektivavtal? Arbetsmiljölagen och dess krav på systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innehåller bland annat att anställda ska kunna ha inflytande på sin arbetssituation. I kollektivavtal regleras detta oftast i form av APT.

Vad säger lagen om Apt?

Det är inte lagstadgat men väl reglerat i kollektivavtal. Frågan är om din arbetsplats har kollektivavtal? Arbetsmiljölagen och dess krav på systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innehåller bland annat att anställda ska kunna ha inflytande på sin arbetssituation. I kollektivavtal regleras detta oftast i form av APT.