:

Kan man ta Åksjuketabletter när man är gravid?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan man ta Åksjuketabletter när man är gravid?
  2. Kan gravida äta Postafen?
  3. Är Postafen farligt?
  4. Hur länge är man trött av Postafen?
  5. Kan man kombinera Postafen och Calma?

Kan man ta Åksjuketabletter när man är gravid?

Postafen kan användas under graviditet, med en rekommenderad högsta dos om 2 tabletter dagligen. Postafen går troligen över i modersmjölk och därför ska Postafen inte användas under amning.

Kan gravida äta Postafen?

Meklozin (Postafen) är att betrakta som ett säkert läkemedel till gravida.

Är Postafen farligt?

Postafen kan försämra reaktionsförmågan och koncentrationsförmågan, vilket man bör tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning och precisionsbetonat arbete. Samtidig användning av Postafen och alkohol eller lugnande medel förstärker dessa effekter. Därför ska kombinationen undvikas.

Hur länge är man trött av Postafen?

Postafen är en åksjuketablett och har effekt i cirka 12 timmar. För att det ska hinna börja verka bör du ta det 1 timme före avresan.

Kan man kombinera Postafen och Calma?

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Lugnande och ångestdämpande läkemedel, sömntabletter eller alkohol bör inte användas samtidigt med Calma. Det finns risk för att dåsighet orsakad av Calma förstärks vid kombination med dessa läkemedel.