:

Kan jag ta Citodon?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan jag ta Citodon?
  2. Kan man ta en halv Citodon?
  3. När börjar Citodon verka?
  4. Hur stark är Citodon?
  5. Hur länge kan man gå på Citodon?
  6. Finns Citodon i olika styrkor?

Kan jag ta Citodon?

Hur du använder Citodon Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Observera! Högre doser än de rekommenderade kan innebära allvarliga risker. Vanlig dos för vuxna: 1-2 tabletter 1-4 gånger per dygn.

Kan man ta en halv Citodon?

Dosering av citodon Svälj Citodon 500 mg-tabletter med vatten, eller låt brustabletten lösas upp i ett glas vatten. För vuxna ordineras vanligtvis 1-2 tabletter 1-4 gånger per dag. Högre doser ökar inte smärtlindringen utan kan medföra nedsatt andningsfunktion och skador på levern.

När börjar Citodon verka?

Analgetisk (smärtstillande) effekt uppnås efter en halv till en timme. Samtidigt bruk av alkohol bör undvikas. Läkemedlet är narkotikaklassat enligt svensk lag och speciell receptblankett krävs. Före 2006 var förpackningarna försedda med en så kallad varningstriangel.

Hur stark är Citodon?

Citodon är ett receptbelagt läkemedel som ingår i förmånssystemet. Citodon 500 mg/30 mg Delbara tabletter med glatt yta som gör dem enkla att svälja. Brustabletter ger ett snabbare upptag av de aktiva substanserna1 – en fördel vid akuta smärttillstånd.

Hur länge kan man gå på Citodon?

Andra läkemedel och Citodon Antidepressiva läkemedel. Warfarin (blodförtunnande läkemedel). Kontakta läkaren om du tar mer än 2 brustabletter Citodon per dygn 5 dagar i följd. Risk finns att effekten av warfarin påverkas.

Finns Citodon i olika styrkor?

/ Citodon finns i olika beredningsformer och styrkor för individuellt anpassad smärtlindring. Opiodkänslig smärta när enbart perifert verkande analgetika inte räcker. Citodon är ett receptbelagt läkemedel som ingår i förmånssystemet. Citodon 500 mg/30 mg Delbara tabletter med glatt yta som gör dem enkla att svälja.