:

Hur mycket är en miles per hour?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket är en miles per hour?
  2. Vad motsvarar 144 km hi meter per sekund?
  3. Hur mycket är 100 miles per hour?
  4. Hur mycket är 5000 miles i km?
  5. Hur många sekundmeter är 39 km i timmen?
  6. Hur många meter per sekund är 100 km i timmen?

Hur mycket är en miles per hour?

Mil per timme till Kilometer per timme tabell

Mil per timmeKilometer per timme
1 mph1.61 kph
2 mph3.22 kph
3 mph4.83 kph
4 mph6.44 kph

Vad motsvarar 144 km hi meter per sekund?

Konvertering i korthet km/h till m/s – dividera med 3.6.

Hur mycket är 100 miles per hour?

Vad är Kmh? Km/h även kallad kmh, kilometers per hour (på svenska kilometer per timme) är en enhet som beräknar antalet körda kilometer per timme. Systemet används i Sverige och i stort sett hela världen. OBS att miles och mil inte är samma sak, en mil är 10 km medans en miles är 1,6 km.

Hur mycket är 5000 miles i km?

Omvandla mile till kilometer 1 mile är lika med kilometer, vilket är omvandlingsfaktorn från mile till kilometer.

Hur många sekundmeter är 39 km i timmen?

Kilometer per timme till Meter per sekund tabell

Kilometer per timmeMeter per sekund
36 kph10.00
37 kph10.28
38 kph10.56
39 kph10.83

Hur många meter per sekund är 100 km i timmen?

För att ta reda på hur långt bilen färdas på en sekund måste man omvandla km/h till meter per sekund, och det gör man genom att dela hastigheten (km/h) med 3.6.