:

När gör man en rättspsykiatrisk undersökning?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När gör man en rättspsykiatrisk undersökning?
  2. När kan det bli aktuellt med rättspsykiatrisk undersökning av en misstänkt lagöverträdare?
  3. Vad menas med tvångsmedicinering?
  4. När görs RPU?
  5. När hamnar man på rättspsyk?
  6. Vad räknas som tvångsåtgärd?

När gör man en rättspsykiatrisk undersökning?

En rättspsykiatrisk undersökning, RPU, tar vanligtvis tre till fyra veckor. Under en RPU utreder ett rättspsykiatriskt team om en brottsmisstänkt har någon form av allvarlig psykisk störning. Den som begått brott kan dömas till rättspsykiatrisk vård om personen hade en allvarlig psykisk störning när brottet begicks.

När kan det bli aktuellt med rättspsykiatrisk undersökning av en misstänkt lagöverträdare?

Straffrättslig särreglering av psykiskt störda lagöverträdare. Om någon har begått brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning får rätten inte döma till fängelse. Om rätten i ett sådant fall finner att inte heller någon annan påföljd bör ådömas, skall den tilltalade vara fri från påföljd (30 kap. 6 § BrB).

Vad menas med tvångsmedicinering?

Tvångsmedicinering. Tvångsmedicinering får ges om det är nödvändigt för att uppnå syftet med tvångsvården. Insatsen innebär att individen tvingas att ta medicin i syfte att behandla tillståndet.

När görs RPU?

Den som har begått brott kan dömas till rättspsykiatrisk vård om personen hade en allvarlig psykisk störning när brottet begicks och har behov av rättspsykiatrisk vård. För att ta reda på det genomförs en rättspsykiatrisk undersökning (RPU).

När hamnar man på rättspsyk?

En person som har begått brott under inverkan av en allvarlig psykisk störning kan, enligt svensk lag, inte dömas till fängelse. Istället brukar domstolen besluta om en medicinsk bedömning, en så kallad rättspsykiatrisk undersökning. I den undersöks om personen i fråga är i behov av rättspsykiatrisk vård.

Vad räknas som tvångsåtgärd?

En tvångs- och begränsningsåtgärd är en åtgärd som syftar till att begränsa eller att utöva tvång mot den enskilde. Enkelt uttryckt kan man säga att det handlar om att vidta åtgärder mot den enskildes vilja.