:

Vad är somatisk genterapi?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är somatisk genterapi?
  2. När uppfann man genterapi?
  3. Vad är Gendoping?
  4. Vem uppfann genteknik?
  5. Hur går Gendoping till?
  6. Vad är Dopingklassat?

Vad är somatisk genterapi?

Den form av genterapi som används i behandlingssyfte är så kallad somatisk genterapi. Det innebär att det är kroppsceller (somatiska celler) som modifieras. Den nya genetiska informationen som introduceras påverkar endast den enskilda individen och kommer inte att gå i arv till nästa generation.

När uppfann man genterapi?

De allra första försöken med genterapi genomfördes i usa 1989. Att det inte var så lätt att överföra arvsmassa som man först trodde visar inte minst de försök som gjorts att behandla cystisk fibros, en ärftlig sjukdom som orsakas av en skada i en enda gen.

Vad är Gendoping?

Med gendoping menas i detta sammanhang att man manipulerar arvsanlagen, generna. Detta görs genom att styra Page 2 kroppens egna gener på ett sätt som inte är naturligt för en frisk människa eller genom att tillföra nytt genetiskt material som inte behövs för ett normalt liv.

Vem uppfann genteknik?

Begreppet "genteknik" myntades först av Jack Williamson i sin science fiction roman Dragon Island, publicerad 1951 - ett år innan DNA:s roll i ärftlighet bekräftades av Alfred Hershey och Martha Chase, och två år innan James Watson och Francis Crick visade att DNA-molekylen har en dubbelhelixstruktur.

Hur går Gendoping till?

Med gendoping menas i detta sammanhang att man manipulerar arvsanlagen, generna. Detta görs genom att styra Page 2 kroppens egna gener på ett sätt som inte är naturligt för en frisk människa eller genom att tillföra nytt genetiskt material som inte behövs för ett normalt liv.

Vad är Dopingklassat?

Från och med år 2004 har World Anti-Doping Agency (WADA) tagit över ansvaret för dopinglistan. För att dopingklassas krävs att substansen eller metoden antingen är att betrakta som maskerande eller att den uppfyller två av följande tre kriterier; prestationsökande, hälsovådligt eller i strid mot "spirit of sport".