:

Är integritet en mänsklig rättighet?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Är integritet en mänsklig rättighet?
  2. I vilka situationer kan det vara svårt att respektera den boendes privatliv och integritet?
  3. Vad säger lagen om integritet?
  4. Vad heter lagen som finns för att skydda den personliga integriteten?
  5. Hur vård och omsorgspersonal bör arbeta för att personer som vårdas får känna värdighet?

Är integritet en mänsklig rättighet?

Inom Europa skyddar Europakonventionen (Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna) den personliga integritet som en mänsklig rättighet i Artikel 8.

I vilka situationer kan det vara svårt att respektera den boendes privatliv och integritet?

Kränkning av den personliga integriteten kan ske på fysisk väg (våld, tvång, aga) eller psykisk (förnedring, diskriminering, indoktrinering). Regeringsformen (1974:152) är en av Sveriges grundlagar. I 1 kap.

Vad säger lagen om integritet?

Personlig integritet är ett rättsligt begrepp. Den är skyddad genom lag och kränkning av den ses således som ett brott. Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende.

Vad heter lagen som finns för att skydda den personliga integriteten?

3 § andra stycket RF, nämligen personuppgiftslagen (1998:204). Lagen syftar till att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks vid automatiserad behandling av personuppgifter och manuell behandling av personregister.

Hur vård och omsorgspersonal bör arbeta för att personer som vårdas får känna värdighet?

En annan aspekt av välbefinnande är att den äldre personen känner meningsfullhet i tillvaron. Det kan till exempel handla om att omsorgspersonalen stödjer den äldre personen i att upprätthålla kontakter och gemenskap med närstående och vänner, ta en promenad eller träna olika förmågor.